P1030725

Deelnemer erfbeplanting aan het woord (2)

1 oktober 2012

Wandelend door ‘t  landschap zie je de ideeën werkelijkheid worden en inspiratie bieden!

Plezier in natuurbeheer: “Vrengesplats”

Waarom eigenlijk een fraai stukje landschap ontwikkelen? Ben van Essen vertelt...

 

 
"Aan de Maasbreeseweg in Sevenum ligt het natuur-landschapsgebied Vrengesplats. De aanleg is, gestimuleerd door Jan Lemme, in 2003 begonnen. Toen besloten de kinderen van Houben Hand om de huiswei tegenover Maasbreeseweg 88 gezamenlijk te gaan beheren als natuurgebied. De naam Vrengesplats komt van de familienaam Van Rens, de oma van de huidige bezitters. Van Rens wordt in Zaerum als “vrenges” uitgesproken, daarom Vrengesplats.
 

Waardering gebied leidt tot nieuwe ideeën

   Wandelend door ‘t  landschap zie je de ideeën werkelijkheid worden en inspiratie bieden!
Al snel kon het gebied vergroot worden, omdat het naastliggend perceel in 2004 te koop kwam. Daar loopt nu de route van Knopenlopen doorheen, aansluitend op het gebied van landschapsgebied Lemme-hof. In 2011 kochten de kinderen Houben het perceel tot aan de Kattenstaartse Loop, waardoor het totale gebied nu ca 1,6 ha omvat. De gronden maken deel uit van het beekdal van de Kattenstaartse Loop. Het is een nat gebied, weinig geschikt voor de landbouw, maar des te mooier voor landschap- en natuurontwikkeling.
 

Subsidieregeling Boerenlandschap verfraaid

Vanuit het project en subsidieregeling BoerenLandschap verfraaid van Stg. Landschap Horst ad Maas, maakte de Groengroep Sevenum een doordacht plan om het nieuwe gedeelte in te richten. Het plan gaat uit van het oude boerenlandschap. Kenmerk is de kleinschaligheid. In maart zijn we samen met Stg. Landschap Horst ad Maas en met steun van de Stg. Groengroep Sevenum als familie gestart met de aanleg. Er is een boomgaard gemaakt, zoals die vroeger altijd bij het boerenhuis lag.
Verder is een groenstrook aangeplant en een mooie poel met struikgewas gemaakt, die een spiegelbeeld van de beek vormt. De boomgaard is met gemengd veldbloemenzaad ingezaaid. Het werd een kleurrijk tapijt dat per seizoen verandert. Langs de Maasbreeseweg hebben we een brede strook gemaakt als een groen trottoir, zodat iedereen wat veiliger en plezieriger kan wandelen.

 


Genieten van je eigen mooie plekje, je eigen landschap!

Het eerste weekend van juli komt de hele familie jaarlijks bijeen om te werken en te spelen in het gebied. De volwassenen hebben in het nieuwe gebied de afrastering aangelegd, boomkorven geplaatst, een bruggetje gemaakt enz.De kleinkinderen spelen, maken een ritje op de tractor en genieten van de vrijheid.

We sluiten af met frites en een kampvuur. Daarna volgt de aandeelhoudersvergadering, waarin we de plannen voor de toekomst bespreken. Er staat al een kunstwerk van Ruud vd Beele en voor de oplettende wandelaar liggen er enkele haiku’s (japanse dichtvorm). Er wordt nu onder andere gewerkt aan een Ooievaarsnest.

 

 

 

 

 

We zijn trots op het gebied waar 5 ezels, 8 schapen en veel wandelaars lopen. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn zonder de steun van Stichting Landschap Horst ad Maas en de eigen Stichting Groengroep Sevenum met hun deskundige adviezen en hulp. Hopelijk volgen er meer fraaie plekjes!"
 

Ben van Essen (beheerder)


Interesse in aanleg erf- en landschapselementen?

Denkt u: “Goh, ook bij ons zijn er wel mogelijkheden om samen met Landschap Horst aan de Maas erf- en/of landschapselementen te realiseren", pak dan deze kans en vul het belangstellingsformulier in!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap