3.2 struikensingel

Deelnemer erfbeplanting aan het woord (3)

24 oktober 2012

Groene aankleding als visitekaartje bedrijf

 

Ook een modern bedrijf ziet de meerwaarde van een fraaie landschappelijke inkleding. Montair Kronenberg is een van deelnemers begin 2012 en vertelt:

 

Werknemers en bewoners genieten van omgeving rond bedrijf
Zoals bekend heeft Montair ProcessTechnology B.V. maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in haar vaandel staan.Als onderneming, gespecialiseerd in milieutechnologie, is veel geïnvesteerd in energie en emissie reducerende maatregelen in de nieuwe gebouwen van Montair Process Technology B.V. in Kronenberg.

 

Ook ruime aandacht voor de groene omgeving

Een inpassing van deze locatie in het landschap is een logische vervolgstap. Om dit te realiseren is contact opgenomen met de Stichting Landschap Horst aan de Maas en lokaal Stichting Groengroep Sevenum. In nauwe samenwerking met deze organisaties is een nieuwe aanplant rondom de locatie gerealiseerd ism subsidie Landschap Horst aan de Maas. Ter complementering en accentuering grazen inmiddels schapen op de grasvelden van de onderneming. Een fraai voorbeeld dat milieu en industrie wel degelijk samen kunnen gaan.

Ook een waterbuffer is functioneel en ecologisch een mooi element

Directie Montair Process Technology B.V.

 

 

Alweer en deelnemer erfbeplanting 2012 enthousiast! Ook meedoen? Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap