Header Landschap Horst aan de Maas

Nieuw beleidsplan 2014 - 2018 

7 maart 2014

Paul-Driessen-portret22

Op 7 maart 2014 hebben wij ons nieuwe beleidsplan aangeboden aan wethouder Paul Driessen van gemeente Horst a/d Maas. 

Met het vernieuwde beleidsplan geven wij aan wat wij de komende jaren willen. Die heroriëntatie is nodig omdat de omgeving verandert door ontwikkelingen en schaalvergroting in de agrarische sector, grote gebiedsontwikkelingen en door teruglopende financiële middelen vanuit de overheid.

De ambitie van het beleidsplan is:

  • de landschappen van Horst aan de Maas te behouden en waar mogelijk en nodig te versterken;
  • daar waar onvermijdelijke ingrepen plaatsvinden een optimale landschappelijke inpassing realiseren;
  • waar het landschap onnodig is vervuild of inpassing van activiteiten niet goed heeft plaatsgevonden landschapsherstel en alsnog een goede inpassing;
  • mensen bewust te maken van het belang, de kracht en schoonheid van ons landschap met als uitgangspunten beleven en genieten.


Klik hier voor het Beleidsplan 2014 - 2018.
Klik hier voor een samenvatting van het Beleidsplan 2014 - 2018.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap