Header Landschap Horst aan de Maas

Uw erf en landschap verfraaien?

18 september 2012

Erfbeplanting

Doe mee met de erfbeplantingsactie 2012

Een mooi beplant erf, passend in het landschap? Interesse in een landschappelijke kwaliteitsimpuls? Bekijk dan de mogelijkheden voor uw erf samen met Stichting Landschap Horst aan de Maas. Er zijn ruime subsidiemogelijkheden om de kosten voor de individuele deelnemer binnen de perken te houden.

Sinds 1997 zijn wij actief met erfbeplanting om het buitengebied te verfraaien. U moet dan denken aan de aanplant van hagen, singels, houtwallen en hoogstam fruitboomgaarden, maar ook aan de aanleg van poelen en andere landschapselementen. Op deze manier keren traditionele boerenerven en beplantingsvormen terug in ons landschap en wordt bebouwing beter ingepast.

Sinds de start zijn in Horst a/d Maas inmiddels ruim 550 erven beplant met bijna 60.000 m2 singel en 40 km haag en zijn 3000 bomen aangeplant. Dit jaar wordt de erfbeplanting verder uitgebreid naar Meerlo, Tienray en Swolgen.

Individueel beplantingsontwerp
Voor elke deelnemer ontwerpt een hovenier, in onderling overleg, een individueel beplantingsplan. De deelnemers betalen een vaste eigen bijdrage die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld op basis van de beschikbare subsidie. Hiervoor krijgt u een individueel ontwerp en al het plantmateriaal. Deelnemers maken zelf de grond plantklaar en poten de beplanting in november. Wij regelen het plantmateriaal en de verdere financiering.

Geen belemmering voor bedrijfsvoering
Met de gemeente is een convenant gesloten waarin o.a. is opgenomen dat de beplanting voor bedrijven geen extra belemmeringen mag opleveren. Dat betekent dat in de ontwerpen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomstige bedrijfsvoering en dat de beplanting bij bedrijfsveranderingen of bedrijfsuitbreidingen kan worden aangepast.

Cursus plantmethodes en snoeien
Voorafgaande aan de erfbeplantingsdag is er een informatiebijeenkomst over de beste plantmethodes. Ook organiseren wij jaarlijks een snoeicursus. Zowel bedrijven als particulieren komen in aanmerking voor deelname aan de erfbeplanting. De enige voorwaarde is dat het erf in het buitengebied van Horst aan de Maas ligt.

Belangstelling?
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw erf? Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de regeling? Vul dan het belangstellingsformulier in en stuur dit ons toe via info@horsterlandschap.nl.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap