Sluiting aanmelden bomenplan najaar 2021

In het kader van het ‘1 miljoen bomenplan’ van de provincie gaan wij de komende 3 jaar 55.000 bomen planten in onze gemeente. Wil je nog deelnemen met de aanplantactie dit najaar, dan graag aanmelden voor 15 september. Voor aanmeldingen na 15 september wordt de levering en aanplant voorjaar 2022. 

Zie voor meer informatie Erf of perceel beplanten