Sluiting aanmelden bomenplan voorjaar 2022

In het kader van het ‘1 miljoen bomenplan’ van de provincie gaan wij de komende 3 jaar 55.000 bomen planten in onze gemeente. Wil je nog deelnemen met de aanplantactie dit voorjaar, dan graag aanmelden voor 15 januari 2022. Voor aanmeldingen na 15 januari wordt de levering en aanplant najaar 2022. 

Zie voor meer informatie Erf of perceel beplanten