Apostelwoning Apostelweg 2

Apostelwoning Apostelweg 2

Vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma Van der Griendt.

Griendtsveen

Plaats: Apostelweg 2, Griendsveen
Bouwjaar: 1900

Vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma Van der Griendt. 
De firma Van der Griendt was verantwoordelijk voor de turfstrooiselwinning in en rond Griendtsveen. Van de oorspronkelijk 12 woningen resteren nog 10 woningen. Slechts vier van deze tien panden verkeren in een redelijk gave staat. De panden werden omstreeks 1900 gebouwd in een tradionalistische stijl met elementen van de Engelse landhuisstijl. Het ontwerp voor de woningen wordt toegeschreven aan architect L. Kooken uit Eindhoven. 

De basis van het ontwerp is een L-vormig grondplan. Dit pand vormt hierop een variatie. Het pand telt een bouwlaag plus dakverdieping en wordt afgedekt met afgewolfde zadeldaken met betonpannen. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hout. Gecementeerde plint. 
Rechthoekige houten vensters en deuren. Bovenlichten met kleine roedeverdeling. Rechterdeel voorgevel vooruitspringend met in de eerste bouwlaag een driedelig venster. Gecementeerde dorpelsteen en gebogen strek. Geveldeel uitlopend in een topgevel met houten beschot met hierin een dubbel venster. Dak met overstek. Linkerdeel voorgevel iets terugliggend onder een luifelvormig doorlopend dakgedeelte. de luifel rust op een viertal houten kolommen. In het rechterdeel van het terugliggend geveldeel de rechthoekige houten voordeur met bovenlicht. Het venster links van de deur heeft een bovelicht met roedeverdeling. In de linkerzijgevel in de eerste bouwlaag een authentiek houten venster met bovenlicht met roedeverdeling. De linkerzijgevel loopt uit in een topgevel met houten beschot met hierin een klein rechthoekig houten venster. Aan de achtergevel werd omstreeks 1980 een forse aanbouw gerealiseerd. In het linkerdeel van de oorspronkelijke woonhuisachtergevel een rechthoekig houten venster. In de rechterzijgevel een rechthoekig houten venster met bovenlicht met kleine roedeverdeling. Houten vensterluiken. Rechts van het venster de aanzet van het schoorsteenkanaal. De structuur van het interieur is vrijwel in tact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers. 

Waardering 
De voormalige stafwoning aan de Apostelweg 2 bezit cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de huisvesting van het personeel van een firma voor de fabricage van turfstrooisel. De woning bezit architectuurhistorsche waarde wegens de toegepaste bouwstijl en de ornamentiek. Ensemblewaarde bezit deze stafwoning als onderdeel van een groter complex woningen gebouwd volgens een bepaalde opzet, van oorspronkelijk twee maal zes woningen, op korte afstand van de villa van de direkteur van de firma. 

De woning is van algemeen belang op grond van de hoge mate van cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid.
 

Alle mooie en interessante plekken