Beeld O.L. Vrouw van de Vrede

Beeld O.L. Vrouw van de Vrede

Mariabeeld van keramisch materiaal met in de rechterhand een opvliegende duif en in de linkerhand het kindje Jezus.

Kronenberg

Kunstenaar: 
Plaats: Arnericaanseweg 64, Kronenberg
Jaar van plaatsing: 1945

Beschrijving:
Mariabeeld van keramisch materiaal met in de rechterhand een opvliegende duif en in de linkerhand het kindje Jezus. Het beeld staat op een sokkel van schoon metselwerk waarop in reliëf twee engelen zijn uitgebeeld met de tekst:
AVE MARIA.
Gegevens voor zover bekend:
Het beeld werd direct na de tweede wereldoorlog geplaatst door de heer Piet Wijnen, die getrouwd was met Maria Hermina Draeck, als dank voor een behouden terugkeer na de deportatie naar Duitsland. Het beeld is op voorspraak van pastoor Thijssen van Kronenberg door de Tegelse kunstenaar Piet Killaers gemaakt. Dit beeld, dat eertijds in de Hees tussen Sevenum en Kronenberg stond, is verplaatst in 1989 bij de verhuizing van Piet Wijnen in het kader van de ruilverkaveling naar hun nieuwe boerderij Mia Hoeve aan de Americaanseweg tussen Kronenberg en Horst-America.
 

Alle mooie en interessante plekken