Groene dorpsmantel

Groene dorpsmantel


Met het groene dorpsmantelproject krijg je meer mogelijkheden en ondersteuning om te vergroenen dan met onze standaard beplantingsregeling. Jouw locatie moet dan wel in het zoekgebied op de kaart liggen. 

Wat is het?

Een regeling waarmee je met hulp van Landschap Horst aan de Maas en financiële ondersteuning van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo bomen en struiken kunt aanplanten, maar ook het aanleggen van een poel met bloemrijke weiden behoort tot de mogelijkheden. Zo kun je je eigen erf, perceel en de buurtomgeving (dorpsmantel) vergroenen.

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of perceel binnen de gemeente Horst aan de Maas in de directe omgeving van het werklandschap Greenport Venlo en de Groote Molenbeek tussen de Maasbreeseweg te Sevenum en de Kasteelse Bossen te Horst. Klik hier  om te bekijken of jouw perceel voor deze regeling in aanmerking komt.   

Waarom?

In het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas, rondom het gebied Greenport Venlo, vinden veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Om deze ontwikkelingen te compenseren werkt Greenport Venlo aan het landschapsplan met als doelstelling de realisatie en versterking van 400 ha natuur en landschap met recreatiemogelijkheden. Zo worden bestaande natuurgebieden uitgebreid  en met elkaar verbonden. Daarnaast ontstaan er kansen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en recreatie.
Naast invulling geven aan de realisatie van het landschapsplan, heeft Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo samen met Stichting Landschap Horst aan de Maas de stimuleringsregeling ‘Groene Dorpsmantel’ opgesteld. Dit is een  extra aanvulling op de doelstelling van de 400 ha uit  het landschapsplan.
Het beeld dat we nastreven is dat de groene dorpsmantel opgebouwd is uit kleinschalige landschapselementen zoals houtwallen, bomenrijen, hagen en kleinschalige weides en akkers. De groene dorpsmantel vormt met haar kleinschalig karakter een waardevolle groene overgangszone tussen de bebouwingskern en het aansluitende landschap dat agrarisch gebied, bedrijventerrein of natuurgebied kan zijn.
Door erven en percelen  binnen de dorpsmantel te vergroenen, verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien is het belangrijk voor planten en dieren en daarmee  de biodiversiteit. 

Voorwaarden

Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn.
De locatie voldoet aan de voorwaarden (zie kaart voor zoekgebied).
Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden. 
Alleen soorten uit de plantenlijst. Klik hier voor meer informatie.
De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding.

Deelnemers gaan akkoord met communicatie (foto/film en tekst) over de voortgang en resultaten van de projecten door Landschap Horst aan de Maas en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Hoe doe ik mee ?

Ligt jouw erf of perceel binnen het zoekgebied en je wilt dit vergroenen? Meld je dan aan via het deelnameformulier.
Vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant- en steunmateriaal. Overige maatregelen om de biodiversiteit te versterken worden in overleg uitgevoerd.

Wat doet Landschap Horst aan de Maas

· Beoordeelt locaties op geschiktheid
· Maakt beplantingsplannen
- Toetst plannen aan regels en legt afspraken met deelnemers vast
· Zorgt voor het machinaal maken van de plantgaten
· Levert het plantmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAK
· Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
· Ondersteunt en begeleidt bij de aanleg
· Organiseert en begeleidt de de extra opties zoals de aanleg van een poel met bloemrijke weid
· Verzorgt nacontrole en levert de eerste twee jaar plantmateriaal ten gevolge van eventuele inboet.

Landschap Horst a/d Maas 25 jaar

Filmpje: 
Greenport Venlo.
Mijn omgeving groener maken.

Wat doet de deelnemer

· Stemt beplantingswensen af met onze landschapsdeskundige
· Zorgt voor het gereed maken (opschonen) van het terrein
· Zorgt voor het aanplanten
· Betaalt een eigen bijdrage van €200
· Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen
· Aanmelden kan via button onderaan deze pagina

Wat doet Greenport Venlo

· Financiële ondersteuning
· Denkt mee hoe erven groener kunnen worden
· Stimuleert de regeling
· Communiceert over de regeling, resultaten en deelnemende partijen

Aanmeldformulier
Aankruisen wat van toepassing is:

Logo Greenport Regio Venlo NL - RGB.jpg