Hagelkruis

Hagelkruis

In januari 1978 vonden voorbijgangers het vernielde corpus van dit hagelkruis. Het beeld was van het kruis getrokken en in stukken geslagen.

Horst

Plaats: Stationsstraat Horst
Jaar van plaatsing: vóór 1897

In januari 1978 vonden voorbijgangers het vernielde corpus van dit hagelkruis. Het beeld was van het kruis getrokken en in stukken geslagen. De verontwaardiging over deze laffe daad was algemeen. De vernieling was zo grondig dat de eigenares, de familie Geurts te Hegelsom, Pastoor Debijestraat 34, twijfelde aan de mogelijkheid van herstel. Toen maakte men de eigenares attent op het atelier van de Horstenaar Ger Schattevoet te Hegelsom. Deze wist het corpus zo vakkundig te herstellen dat het niet meer te zien was dat het in duizend stukken uiteen had gelegen. Ger Schattevoet zorgde er ook voor dat de tekst, die vroeger op een bord onder de voeten van Christus was aangebracht, opnieuw aan het kruis bevestigd werd. Deze tekst luidt: 
Dit is mijn gebod
"Bemint elkander
gelijk Ik U bemind heb".

De gebeurtenis van 1978 bracht in herinnering dat hetzelfde kruis omstreeks de eeuwwisseling ook al eens het slachtoffer van vandalisme was geweest De juiste toedracht weet men niet meer maar het verhaal gaat dat enkele dronken jongelui het corpus van het kruis gehaald hebben en in een boom gehangen, waarbij de linkerarm van het Christusbeeld afbrak. De man, die de arm afrukte, zou enkele jaren later bij een treinongeluk zelf de linkerarm verloren hebben Een gebeurtenis als de vernieling van een wegkruis werd destijds allerwegen als een heiligschennende daad gezien. Zulk een wandaad riep de straf van de hemel af, niet alleen over de daders maar misschien wel over de hele streek. Openbaar eerherstel was daarom ook geboden. Na een felle predikatie in de St Lambertuskerk van Horst trokken de gelovigen in processie naar de plaats des onheils om plechtig eerherstel te brengen. Dit alles had plaats in de winter en er was zoveel sneeuw gevallen dat de weg met veel moeite sneeuwvrij gemaakt moest worden om de processie te laten trekken. In 1982 is het corpus door Schattevoet opnieuw in de verf gezet Daarna kreeg het weer zijn oude plaats aan de Stationsstraat. Daar, aan de rand van het veld, hebben in lang vervlogen tijden vrome mensen het kruis geplaatst om hagelrampen te weren. Niemand weet wanneer hier het eerste kruis is opgericht. Wel staat in de jaarrekening van de Lambertuskerk uit 1897 vermeld. "20 Juli Kruisbeeld in het Hegelsomveld voorzien van dak en voet, met zink gedekt, somma f 2,40. G. Trommar te Horst"
Het corpus was oorspronkelijk van beton en is na de restauratie versterkt met kunsthars. Helaas moet aan het voorgaande nog iets toegevoegd worden In de nacht van 22 op 23 augustus 1982 is het corpus opnieuw van het kruis gerukt en zwaar beschadigd. De familie Geurts heeft daarna besloten het oorspronkelijk corpus, na herstel, een plaats te geven in haar huis. Mevrouw Geurts en zoon Harry hebben een nieuw corpus gekocht in Kevelaer en Harry heeft dit op het kruis aan de Stationsstraat bevestigd. De beplanting rond het kruis is in het voorjaar 1983 vernieuwd.
 

Alle mooie en interessante plekken