Herdenkingsmonument

Herdenkingsmonument

Het monument op het kerkhof van de parochie van de H. Theresia te Kronenberg (gemeente Sevenum) is opgericht ter nagedachtenis aan de negen parochianen die op zondag 8 oktober 1944 bij de Grote Kerkrazzia door de bezetter werden opgepakt en op transport werden gesteld naar Duitsland, waar zij om het leven kwamen.

Kronenberg

Plaats: Meerweg 6, Kronenberg op het kerkhof
Jaar van oprichting: 1948
Calvariekruis gemaakt door Piet Killaars

Het monument op het kerkhof van de parochie van de H. Theresia te Kronenberg (gemeente Sevenum) is opgericht ter nagedachtenis aan de negen parochianen die op zondag 8 oktober 1944 bij de Grote Kerkrazzia door de bezetter werden opgepakt en op transport werden gesteld naar Duitsland, waar zij om het leven kwamen. 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren vrijwel alle Duitse jongens en mannen ingelijfd in het leger. Daarom nam de bezetter in de herfst van 1944 de beslissing om ruim 3.000 jongens en mannen uit het gebied tussen Maas en Peel in Limburg verplicht te werk te stellen in fabrieken, aan spoorwegen en op boerenbedrijven in Duitsland. Op zondag 8 oktober vond de eerste en grootste razzia plaats. Hierbij werden 2.000 jongens en mannen met geweld bijeengedreven en gearresteerd. Tijdens de kleinere razzia’s die volgden in de weken daarop zijn nog eens ruim 1.000 mannelijke inwoners uit het gebied tussen Maas en Peel opgepakt. 

De situatie van de meeste dwangarbeiders was slecht: erbarmelijke huisvesting, honger, kou en slechte hygiëne. Daarnaast leefden zij in grote onzekerheid over hun eigen leven en dat van hun achtergebleven familieleden, en heerste er een permanente angst voor geallieerde bombardementen op de fabrieken waarin ze tewerkgesteld waren. Na de bevrijding, ruim een half jaar later, bleek dat 120 dwangarbeiders hun tewerkstelling niet overleefd hadden. De rest keerde, vaak geestelijk en fysiek gebroken, naar huis.

De razzia's van oktober en november 1944 zijn de geschiedenis ingegaan als de Grote Kerkrazzia, omdat een groot deel van de mannen op zondagochtend 8 oktober werden opgepakt toen zij na afloop van de mis hun kerk verlieten. Ook zij die in de weken daarop door de bezetter van hun bed werden gelicht of van de straat werden gehaald behoren tot de groep slachtoffers van de Grote Kerkrazzia. Ter herinnering aan deze gebeurtenis en om erkenning van het leed dat de ruim 3.000 gedeporteerden werd aangedaan, is in 45 dorpen in Noord- en Midden-Limburg een monumentenreeks (bestaande uit plaquettes en twee monumenten) opgericht. Deze gebeurtenis is na de bevrijding namelijk een stuk vergeten oorlogstragedie geworden.

Het kruis werd geplaatst op 1 oktober 1948. De herbegrafenis van de oorlogsslachtoffers vond plaats op zondag 8 oktober 1944 door pastoor Thijssen.

Het monument op het kerkhof van de parochie van de H. Theresia te Kronenberg is een Calvariekruis van natuursteen. Het kruis is geplaatst op een heuvel. Aan weerszijden van het kruis liggen grafzerken. Het gedenkteken is 3 meter hoog en 1 meter 50 breed.

Op het kruis zijn de namen van negen oorlogsslachtoffers aangebracht. 

Het kruis is een teken van lijden, strijd en overwinning.

Het monument is geplaatst op het R.K. kerkhof van de parochie van de Heilige Theresiakerk, gelegen aan de Meerweg te Kronenberg.
 

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken