Buurtschap De Zwarte Plak en herdenkingsplaquettes geredde Joodse kinderen America

Buurtschap De Zwarte Plak en herdenkingsplaquettes geredde Joodse kinderen America

America

Buurtschap Zwarte Plak, Zwarteplakweg
Eigenaar: particulier

In buurtschap De Zwarte Plak was het verzet in de Tweede Wereldoorlog zeer actief. Er werd intensief hulp geboden aan Joden en aan piloten.

Rondom de in het buurtschap gelegen boerderijen van de families Poels, Smets en Geurts was het verzet in de Tweede Wereldoorlog zeer actief. Er werd intensief hulp geboden aan Joden en aan piloten. De Zwarte Plak was een onderdeel van een veel groter systeem van piloten- en onderduikhulp in Noord-Limburg en ontwikkelde zich in 1942 en 1943 tot een opvangcentrum voor geallieerde vliegeniers en onderduikers. De Zwarte Plak was tevens een belangrijk verzamelpunt van de Raad van Verzet (RVV), groep Deurne. Er waren verschillende schuilplaatsen gegraven en de families hadden allerlei onderduikers bij hen thuis, naast Joden en piloten konden ook studenten en verzetsmensen er een schuilplaats vinden.

Herdenkingsplaquettes 

In 2022 is een herdenkingsplaquette en -boom geplaatst en wel op de hoek Middenpeelweg/Zwarteplakweg. Op de hoek van de Nieuwe Peeldijk is dezelfde plaquette geplaatst, ook in combinatie met een boom. Deze plaquettes zijn in de buurt van de vroegere onderduikboerderijen geplaatst.

Tekst op beide plaquettes:

Een boom als eerbetoon en symbool van leven!

In de 2e Wereldoorlog riskeerden velen, ook in ons kleine dorp America, hun leven door Joodse onderduikers (vaak kinderen) in huis te nemen en hen te beschouwen als hun eigen kind. Die wetenschap dwingt tot stilstaan, tot nadenken.

Op 16 november 2022 ontvingen de Americaanse families Geurts- v/d Munckhof, Smedts-Geurts en hun kinderen Mathieu en Marietje van Heijster-Smedts postuum de zgn. Yad Vashem onderscheiding. Deze onderscheidingen werden aangevraagd door nabestaanden van de geredde Joodse zusjes Anna en Esther Laub uit dankbaarheid en als blijk van waardering.

Deze boom is geplant op initiatief van de St. Werkgroep Oud-America.

Alle mooie en interessante plekken