Kapel O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis

Kapel O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis

Meterik

Plaats: Kempweg, Meterik 
Eigenaar: particulier
Bouwjaar: 1935 of 1936

Deze kapel is in 1935 of 1936 gebouwd bij gelegenheid van een volksmissie, een schoktherapie om de parochianen tot geloofsverdieping te brengen. De gehele Schadijker buurtgemeenschap heeft bijgedragen aan de bouw. Het oorspronkelijke Mariabeeld staat nog steeds in de kapel.

Aan de Schadijk te Meterik, op het kruispunt Schadijkerweg-Kempweg, ligt een eenvoudig bakstenen kapelletje. Het heeft een leien dak. Op de voorgevel staat een smeedijzeren kruis. Voor de ingang bevindt zich een laag ijzeren hek. Binnen de kapel staat in een nis achter glas een beeld van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Erboven staat het opschrift: "O.L.V. Onbevlekt Ontvangen B.V.O.". Dat betekent bid voor ons. Voor de nis bevinden zich een knielbank en twee houten kaarsenstandaards. Aan weerszijden van de kapel staat een lindeboom. De kapel is in 1935 of 1936 gebouwd bij gelegenheid van een volksmissie. Initiatiefnemers waren Handrie Steeghs en Piet Weys. De gehele Schadijker gemeenschap stemde in met de bouw en ieder droeg zijn steentje bij. De grond werd geschonken door de weduwe De Mulder te Swolgen. Omdat ter plekke een laagte was voerden de mensen van de Schadijk met kar en paard zand aan om deze op te vullen. Daarna werd de kapel gebouwd door aannemer Thies Peelen uit Horst Op advies van mevrouw Jenneskens-Kessels, die destijds de boerderij tegenover het kapelletje bewoonde, werd er een beeld in geplaatst van O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis. Het beeld werd gekocht bij Linssen te Venlo. Staatsbosbeheer plaatste de twee lindebomen. De kapel werd ingezegend door Pastoor Notermans. Omdat ieder zijn deel had bijgedragen kan men stellen dat kapel en beeld eigendom zijn van de bewoners van de buurtschap Schadijk. Het perceel, aan de rand waarvan de kapel staat, werd bij de ruilverkaveling eigendom van P. Hermans, Kempweg 2. Nu is het eigendom van diens zoon Wim. Het onderhoud van de kapel werd in het verleden bij toerbeurt gedaan door de families Jenneskens, Steeghs en Keijsers. Nu gebeurt het door de familie Hermans.

In het verleden werd er veel bij het Mariaheiligdommetje gebeden. In de meimaand kwam men er elke woensdagavond bijeen om de rozenkrans te bidden. Ook als er iemand uit de buurt bediend of overleden was werd er de rozenkrans gebeden.
Een buurtbewoner uit Meterik vertelt een voorval uit het oorlogsjaar 1943. Een vrouw uit de buurt was bediend en dus werd bij de kapel de rozenkrans (15 tientjes) gebeden. Enkele dagen tevoren was er te Meterik door de Duitsers een razzia gehouden, waarbij verschillende jongens waren gearresteerd. Men besloot daarom voor de gearresteerden nog een extra rozenkrans te bidden.
Toen in 1944 de bewoners van Schadijk moesten evacueren wilde Bernard Jenneskens het beeld in veiligheid brengen in de kelder van zijn huis. Hij liet dit achterwege omdat er een Duitser bij zat te bidden. In de fronttijd werd de kapel beschadigd, maar het beeld bleef geheel intact. De kapel werd via "Oorlogsherstel" gerestaureerd.
Het bidden van de rozenkrans in de meimaand is nog voortgezet tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Alle mooie en interessante plekken