Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

De buurtbewoners en de inwoners van Broekhuizenvorst zijn er nooit gelukkig mee geweest dat het kapelletje “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” tijdens de ruilverkaveling in 1963 is gesloopt en er geen nieuwe kapel voor in de plaats is gekomen.

Broekhuizenvorst

Plaats: Kapelstraat, Broekhuizenvorst
Bouwjaar: 2004

De buurtbewoners en de inwoners van Broekhuizenvorst zijn er nooit gelukkig mee geweest dat het kapelletje “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” tijdens de ruilverkaveling in 1963 is gesloopt en er geen nieuwe kapel voor in de plaats is gekomen. Alleen de Kapelstraat herinnert nog aan het oude gesloopte kapelletje. De Historische Kring speelde al jaren met het idee het kapelletje te herbouwen. Op voorstel van buurtbewoonster Nellie Puijn-Tijssen aan Jeu Derikx van de Historische Kring over de mogelijkheid voor de herbouw van het kapelletje.
De buurt Kapelstraat en Broekhuizerweg was enthousiast en hield zelfs een handtekeningactie voor de herbouw. Maar om de een of andere reden kreeg de buurt de herbouw niet van de grond. Toen heeft Jeu Derikx in najaar 2003 het idee weer opgepakt. De dorpsraad en bouwadviesbureau Van Loo werden ingeschakeld en Frans van Horck maakte de bouwtekening. De bouwvergunning werd op 22 april 2004 aangevraagd. Op 28 juni werd het kapelletje uitgezet en 29 juni werd de eerste spade in de grond gezet voor het graven van de fundering. 
Op 1 juli werd met het metselwerk begonnen en op vrijdag 16 juli werd er gericht.
Diverse vrijwilligers hebben vele uren opgeofferd voor de herbouw van deze prachtige kapel waarop men bijzonder trots is. Het is een verfraaiing van het dorp en de buurt.
Vele materialen werden geschonken en er waren ook veel donaties. De kosten voor de herbouw waren geraamd op ca 19.500 Euro, maar door vrijwilligerswerk werd dit aanzienlijk teruggebracht. Op zaterdag 16 oktober 2004 werd het beeld in het kapelletje geplaatst en was de herbouw van “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” gereed.
De plechtige inzegening vond plaats onder grote belangstelling tijdens de Sacramentsprocessie op 22 mei 2005. De inzegening werd verricht door pastoor deken Merkx en oud pastoor Van Rooijen. De kapel is eigendom van de Historische Kring Broekhuizen/Vorst.
 

Alle mooie en interessante plekken