Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Broekhuizenvorst

Plaats: Kapelstraat, Broekhuizenvorst
Bouwjaar: 2004

Deze kapel is een herbouw uit 2004 van een in 1963 gesloopte Mariakapel. Erin staat een beeld van de Piëta, Maria met het overleden lichaam van Christus. De kapel is door vrijwilligers gebouwd.

De oude kapel, gebouwd in 1895, is in 1963 vanwege wegverbreding gesloopt en er is jaren geen nieuwe voor in de plaats gekomen. Dit tot verdriet van de plaatselijke bevolking. 

In 2003 heeft Jeu Derikx van de Historische Kring Broekhuizen met medewerking van de dorpsraad het initiatief tot herbouw genomen. Vele vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt. Er werden materialen geschonken en er waren ook veel donaties. Op 16 oktober 2004 werd het beeld in het kapelletje geplaatst en was de herbouw klaar. De inzegening was tijdens de Sacramentsprocessie op 22 mei 2005.

Het beeld van de Piëta is afkomstig uit klooster de Burgh in Eindhoven. De overste van dat klooster was zuster Gervasia oftewel Bets Reintjes, een voormalig dorpsgenote.

Alle mooie en interessante plekken