Kasteeltje of hoeve de Gun

Kasteeltje of hoeve de Gun

Swolgen

Plaats: Kasteelweg 5, Swolgen
Bouwperiode: in fases vanaf 1321

De Gun is de naam van een voormalig kasteeltje te Swolgen, in fases gebouwd vanaf 1321. Omstreeks 1860 werd het gesloopt en werd de huidige hoeve Gunhof gebouwd. Sinds 2004 is die in gebruik als groepsaccomodatie.

De Gun werd voor het eerste genoemd in een leenakte uit 1321. Toen droeg ene Siger van Broekhuizen zijn huis Ter Ghonne op aan de heer van Heinsberg, vermoedelijk om financiële redenen. Een honderdtal jaren later was ene Hendrik van Mirlaer de eigenaar. In 1673 werd Frans Willem Flemming de nieuwe heer, nadat hij ook de heerlijke rechten had gekocht. De kadastrale minuutplankaart uit 1821 toont een omgracht terrein met een drietal gebouwen die vrij zijn gegroepeerd rondom een binnenplaats. 

Omstreeks 1860 werd de huidige hoeve gebouwd op de fundamenten van één van deze gebouwen, waarin een oude middeleeuwse woontoren was opgenomen. Dit gebeurde door de toenmalige eigenaar Karel Reinold Bernegau.

Aan de noordoostzijde loopt nog een gracht en het geheel ligt in een oude meander van de Maas.

Tegenwoordig is het huis in gebruik als groepsaccommodatie.  

Klik voor meer info op onderstaande link:

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken