Kruis Gortmolenweg

Kruis Gortmolenweg

Horst

Plaats: Gortmolenweg Horst
Jaar van plaatsing: 1915

Het kruis dateert van 1915 en is toen geplaatst door Hannes Hoeymakers uit devotie en om gespaard te blijven voor natuurrampen. Het staat aan een veldweggetje onder een prachtige eikenboom, temidden van akkers.

Oorspronkelijk hing er een porseleinen beeldje aan het kruis, dat in 1930 is vervangen door het huidige corpus, gemaakt van terracotta. Deken Creemers heeft dat toen uit Italië laten overkomen. Het was nogal duur en daarom werd besloten het corpus uit het offerblok te betalen. Een offerblok met hangslot vond men vroeger aan elk kruis. Maar kwam daar zoveel geld in dat men daarvan een duur corpus kon betalen?
In 1972 is het kruis, niet het corpus, door de Stichting vernieuwd.  Er hangt een bordje aan met opschrift "Mijn Jezus, Barmhartigheid".

Het verhaal gaat dat Hannes Hoeymakers, ook genoemd Gortmolens Hannes, op een zondagavond door het veld liep en een vrouw uit de buurt ontmoette. Er was onlangs een flinke hagelbui gevallen. Hannes vroeg aan de vrouw of zij tegen hagel verzekerd was. "Ja zeker" zei ze, "bij die mijnheer daar". En zij wees naar het kruis.
Het kruis is sinds 1972 eigendom van de Stichting, die het heeft overgenomen van mevr. Hoeymakers. Het onderhoud wordt verricht door dhr. A. Hoeymakers.
Het kruis is destijds door Gortmolens Hannes geplaatst uit devotie en als hagelkruis. De Stichting heeft inmiddels bij het gemeentebestuur stappen ondernomen om het omringende unieke landschap voor bebouwing te vrijwaren.
 

Alle mooie en interessante plekken