Maria van Lourdes

Maria van Lourdes

Broekhuizenvorst

Plaats: in nis kerkhofmuur, Kerkstraat, Broekhuizenvorst
Jaar van plaatsing: 2010

Deze nis is in 1968 gebouwd bij de uitbreiding van het ernaast gelegen kerkhof. Erin staat sinds 2010 een Maria van Lourdes-beeld, nadat twee eerder geplaatste Mariabeelden door weersomstandigheden onherstelbaar waren beschadigd.

Vanaf 1968 heeft de nis eerst een aantal jaren leeg gestaan en wel tot 1988. Daarna hebben er achtereenvolgens twee verschillende Mariabeelden in gestaan, die beide door de weersomstandigheden zodanig raakten aangetast, dat restauratie niet meer mogelijk was. Het eerste beeld was het opgeknapte houten beeld Moeder van Zeven Smarten uit het voormalige kapelletje aan de Broekhuizerweg, dat in 1964 moest verdwijnen. Het stond er  van 1988 tot 2001. Na nog een ander Mariabeeld en enkele jaren leegstand is het huidige beeld rond 2010 in de nis geplaatst. Het is geschonken door de familie Derikx-Maes. In 2013 is alles nog opgeknapt.
 

Alle mooie en interessante plekken