Bed & breakfast voor vogels en insecten

Bloemstroken inzaaien

Bloemstroken inzaaien

Wat is het?

Wij stellen gratis zaad beschikbaar voor het inzaaien van bloemstroken en bloemrijke weiden om te zorgen voor voldoende voedsel. Met 100 m2 draag je al bij aan het vergroten van het leefgebied van allerlei insecten, vogels en zoogdieren. Er zijn zes mengsels beschikbaar, eenjarig of meerjarig. Wij adviseren over het juiste mengsel. Voor grotere oppervlaktes organiseren wij ook het machinaal inzaaien.

 • Gratis advies
 • Gratis zaad
 • Inzaaihulp bij grotere percelen

 

Voor wie?

Particulieren en bedrijven die een gedeelte van hun perceel willen inzaaien met een bloemenmengsel. 

Waarom?

Bloemstroken zijn tijdens de bloei een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten en na zaadvorming ook voor zangvogels, patrijzen en fazanten. Bloemstroken en bloemvelden bieden vogels en dieren naast voedsel ook een prima schuil- en nestelplaats. Het is dan wel van belang dat de bloemakkers en velden tot in het voorjaar blijven staan.

Daarnaast zijn de kleurrijke stroken natuurlijk een prachtig gezicht en verhogen ze de belevingswaarde van fietsers en wandelaars in het buitengebied.

Hoe doe ik mee?

Aanmelden voor de inzaaiactie kan weer vanaf februari 2023.

 

Voorwaarden?

 • De deelnemer zorgt zelf voor het zaaiklaar maken van de grond
 • Oppervlaktes kleiner dan 500 m2 zaait de deelnemer zelf in
 • Percelen van 500 – 2000 m2: zaait LHadM in tegen een bijdrage van € 50,00. Percelen groter dan 2000 m2:  de bijdrage voor het machinaal inzaaien stemmen we vooraf met je af.
 • De een-tweejarige mengsels (vier kleuren kracht, bonte akkerrand en patrijzenmengsel) stellen wij gratis ter beschikking. Voor de meerjarige mengsels (Bloemrijk hooiland, Op weg naar een bloemenweide. Duurzame bloemenweide) vragen wij vanaf 500 m2 een bijdrage van € 3,00 per 100 m2 
 • De keuze van het mengsel in overleg / maar definitieve keuze voorbehouden aan LHadM
 • Bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan
 • De bloemen blijven minstens staan tot en met januari en helft van de oppervlakte tot aan maart van het volgende jaar. (overwinteringsplek voor insecten/bijen en voedselbank voor vogels)
 • Deelname en uitvoering ter beoordeling aan LHadM

Meer informatie


Verkrijgbare bloemenmengsels, welk mengsel past waar.

Tips voor aanleg en beheer.

Overig.

141023-Förderhinweis_ohneWebsite.png
EU logos blok onderaan pagina.jpg