Bed & breakfast voor vogels en insecten

Bloemstroken inzaaien

Bloemstroken inzaaien

Wat is het?

Wij stellen gratis zaad beschikbaar voor het inzaaien van bloemstroken en bloemrijke weiden om te zorgen voor voldoende voedsel. Met 100 m2 draag je al bij aan het vergroten van het leefgebied van allerlei insecten, vogels en zoogdieren.

141023-Förderhinweis_ohneWebsite.png

 

Voor wie?

Particulieren en bedrijven die een gedeelte van hun perceel willen inzaaien met een bloemenmengsel. Er zijn zes mengsels beschikbaar, eenjarig of meerjarig. Wij adviseren over het juiste mengsel. Voor grotere oppervlaktes organiseren wij ook het machinaal inzaaien.

Waarom?

Bloemstroken zijn tijdens de bloei een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten en na zaadvorming ook voor zangvogels, patrijzen en fazanten. Bloemstroken en bloemvelden bieden vogels en dieren naast voedsel ook een prima schuil- en nestelplaats. Het is dan wel van belang dat de bloemakkers en velden tot in het voorjaar blijven staan.

Daarnaast zijn de kleurrijke stroken natuurlijk een prachtig gezicht en verhogen ze de belevingswaarde van fietsers en wandelaars in het buitengebied.

Voorwaarden?

  • De deelnemer zorgt zelf voor het zaaiklaar maken van de grond
  • Oppervlaktes kleiner dan 500 m2 zaait de deelnemer zelf in
  • De keuze van het mengsel in overleg / maar def keuze voorbehouden aan LHadM
  • Bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan
  • De bloemen blijven minstens staan tot en met januari
  • Deelname en uitvoering ter beoordeling aan LHadM

Hoe doe ik mee?

De nieuwe inzaaiactie start in het voorjaar van 2022.

 

Meer informatie


Verkrijgbare bloemenmengsels, welk mengsel past waar.

Tips voor aanleg en beheer.

Overig.

EU logos blok onderaan pagina.jpg