Bed & breakfast voor vogels en insecten

Bloemstroken inzaaien

Bloemstroken inzaaien

Wat is het?

Wij stellen gratis zaad beschikbaar  voor het inzaaien van bloemstroken en bloemrijke velden om te zorgen voor voldoende voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders, maar ook voor vogels.  Er zijn verschillende bloemenmengsels leverbaar. Voor grotere oppervlaktes organiseren wij ook het machinaal inzaaien.

Afbeelding2.jpg
St-Jans-Sleutelbos-AHO.jpg

Voor wie?

Particulieren en bedrijven die een gedeelte van hun perceel willen inzaaien met een 1-jarig of meerjarig bloemenmengsel. Dat kan een strook zijn van minimaal 3 breed, maar ook een overhoek of een gedeelte van  een perceel.

Waarom?

Bloemstroken zijn tijdens de bloei een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten en na zaadvorming ook voor zangvogels, patrijzen en fazanten. Bloemstroken en bloemvelden bieden vogels en dieren naast voedsel ook een prima schuil en nestelplaats. Het is dan wel van belang dat de bloemakkers en velden tot in het voorjaar blijven staan.

Daarnaast zijn de kleurrijke stroken natuurlijk een prachtig gezicht en verhogen ze de belevingswaarde van fietsers en wandelaars in het buitengebied.

Voorwaarden?

  • De deelnemer zorgt zelf voor het zaaiklaar maken van de grond
  • Oppervlaktes kleiner dan….zaait de deelnemer zelf in
  • De keuze van het mengsel in overleg / maar def keuze voorbehouden aan landschap HadM
  • Bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan
  • De bloemen blijven minstens staan tot en met januari
  • Deelname en uitvoering ter beoordeling aan LHadM