Bed & breakfast voor vogels en insecten

Bloemstroken inzaaien

Bloemstroken inzaaien

Wat is het?

Wij stellen gratis zaad beschikbaar voor het inzaaien van bloemstroken en bloemrijke weiden om te zorgen voor voldoende voedsel. Met 100 m2 draag je al bij aan het vergroten van het leefgebied van allerlei insecten, vogels en zoogdieren. Er zijn zes mengsels beschikbaar, eenjarig of meerjarig. Wij adviseren over het juiste mengsel. Voor grotere oppervlaktes organiseren wij ook het machinaal inzaaien.

 • Gratis advies
 • Gratis zaad
 • Inzaaihulp bij grotere percelen

 

Voor wie?

Particulieren en bedrijven die een gedeelte van hun perceel willen inzaaien met een bloemenmengsel. 

Waarom?

Bloemstroken zijn tijdens de bloei een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten en na zaadvorming ook voor zangvogels, patrijzen en fazanten. Bloemstroken en bloemvelden bieden vogels en dieren naast voedsel ook een prima schuil- en nestelplaats. Het is dan wel van belang dat de bloemakkers en velden tot in het voorjaar blijven staan.

Daarnaast zijn de kleurrijke stroken natuurlijk een prachtig gezicht en verhogen ze de belevingswaarde van fietsers en wandelaars in het buitengebied.

Hoe doe ik mee?

Aanmelding voor 2024 is afgesloten.

Let op deze site voor aanmelding 2025.

Voorwaarden?

Grondwerk

 • De deelnemer zorgt zelf voor het zaaiklaar maken van de grond
 • Oppervlaktes van 250 m2 of kleiner zaait de deelnemer zelf in
 • Percelen groter dan 250 m2 maar kleiner dan 2000 m2 kan LHadM voor u inzaaien tegen de volgende onkostenvergoeding: starttarief van  € 75,00 vermeerderd met  € 0,03 per m2 in te zaaien.
 • Percelen van 2000 m2 en groter:  de bijdrage voor het machinaal inzaaien stemmen we vooraf met je af.

Zaadmengsels

 • Vier kleuren kracht tot 1000 m2 gratis daarboven € 1,50 per 100m2.
 • Bonte akkerrand tot 1000 m2 gratis daarboven  € 3,00 per 100m2.
 • Patrijzenmengsel tot 1000 m2 gratis daarboven  gratis met voorwaarden.
 • Bloemrijk hooiland tot 250 m2 gratis daarboven € 12,50 per 100 m2.
 • Op weg naar bloemenweide tot 250 m2 gratis daarboven € 3,00 per 100 m2.
 • Duurzame bloemenweide tot 250 m2 gratis daarboven € 12,50 per 100 m2.

Overige voorwaarden:

 • De keuze van het mengsel kiezen we in overleg waarbij bij de duurdere mengsels de definitieve keuze voorbehouden is aan LHadM na beoordeling van het perceel.
 • Bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan
 • De bloemen blijven minstens staan tot en met januari en helft van de oppervlakte tot aan maart van het volgende jaar. Dit omdat het belangrijk is een overwinteringsplek voor insecten en  bijen te creëren. En het is natuurlijk een voedselbank voor vogels.
 • Deelname en uitvoering ter beoordeling aan LHadM. Zo vallen grotere percelen buiten de regeling wanneer zij om bedrijfseconomische redenen ingezaaid worden of om reden van verplichte natuurcompensatie..

Meer informatie


Verkrijgbare bloemenmengsels, welk mengsel past waar.

Tips voor aanleg en beheer.

Overig.

Aanmelden inzaaien bloemstroken

Aanmelden voor seizoen 2023 is niet meer mogelijk.
Voorjaar 2024 start nieuwe actie.