Groen, groener, groenst

Bos aanleggen

Wat is het?

Een regeling waarmee je met hulp en financiële ondersteuning van Landschap Horst aan de Maas bomen, struiken en bosplantsoen kunt aanplanten om de biodiversiteit te versterken, de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie door CO2-reductie.

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de randzones van de kernen zijn er mogelijkheden.     

Waarom?

In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd, worden op minstens 80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?

 • Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden, klik hier voor de soortenlijst
 • De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 30 mei 2023
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding

Hoe doe ik mee

Je meldt je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant en steunmateriaal. 

Wat doet LHadM

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt een individueel beplantingsplan
 • Toetst plannen aan de regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Regelt de subsidie
 • Levert het beplantingsmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt met een informatieavond en snoeicursussen
 • Verzorgt nacontrole en nazorg

 

Aanmelden

Betreft
Gewenste beplanting

Wat doet de deelnemer

 • Aanmelden via onderstaand formulier
 • Stemt beplantingswensen af met de landschapsdeskundige
 • Maakt de grond plantklaar (soms is hulp mogelijk)
 • Betaalt de eigen bijdrage
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen