Dorpsgaard en leertuin

Dorpsgaard en leertuin

Wat is het?

Samen de natuur beleven in een gezamenlijke dorpsgaard of in een leertuin. 

Voor wie?

Vaak ligt het initiatief bij scholen, buurten, dorpsraden of wijkraden. Er moeten in elk geval meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Het project is het makkelijkst uitvoerbaar als de bestemde grond in eigendom is. Maar in sommige gevallen wordt voor deze projecten ook grond beschikbaar gesteld door de gemeente.

Waarom?

In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd worden op minstens 80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?

 • Het mag geen door de overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden
 • De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 31 december 2022
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding

Hoe doe ik mee

Je meldt je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant- en steunmateriaal. 

Wat doet Landschap Horst aan de Maas

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt een individueel beplantingsplan
 • Toetst plannen aan de regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Regelt de subsidie  
 • Levert het beplantingsmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt met een informatieavond en snoeicursussen  
 • Verzorgt nacontrole en nazorg  

Wat doet de deelnemer

 • Stemt beplantingswensen af met de landschapsdeskundige
 • Maakt de grond plantklaar (soms is hulp mogelijk)
 • Poot de beplanting in november
 • Betaalt de eigen bijdrage
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen