Dorpsgaard en leertuin

Dorpsgaard en leertuin

Wat is het?

Op openbaar toegankelijk terrein realiseren van een dorpsgaard met (fruit)bomen, struiken, bloemenweide of het realiseren van een leertuin voor jong en/of oud..

Voor wie?

Voor scholen, buurten, dorpsraden of wijkraden. Er moeten in elk geval meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Het project is het makkelijkst uitvoerbaar als de bestemde grond in eigendom is. Maar vaak kunnen deze projecten ook op grond van de gemeente gerealiseerd worden.

Waarom?

Om de biodiversiteit te versterken, in te spelen op het veranderende klimaat of om een leertuin te realiseren. Door samen te werken aan een meer natuurlijke omgeving met meer biodiversiteit vergroot je de kwaliteit van je leefomgeving. Leertuinen laten oud en jong leren over natuur en biodiversiteit.  En laten iedereen er volop van genieten.  gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?

  Neem contact met ons op, wij informeren je graag persoonlijk.

Hoe doe ik mee

Je meldt je aan via het deelnameformulier, daarna nemen wij contact op voor een oriënterend bezoek.

Aanmelden

Wat doet de deelnemer

  • Stemt beplantingswensen af met de landschapsdeskundige
  • Maakt de grond plantklaar (soms is hulp mogelijk)
  • Poot de beplanting in november
  • Betaalt de eigen bijdrage
  • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen