Erf of perceel beplanten

Erf of perceel beplanten

Wat is het?

Een regeling waarmee je met hulp en financiële ondersteuning van Landschap Horst aan de Maas bomen, struiken en bosplantsoen kunt aanplanten om de biodiversiteit te versterken, de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie door CO2-reductie.

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de randzones van de kernen zijn er mogelijkheden. Binnen de bebouwde kom kun je meedoen wanneer je samen met een aantal buurtbewoners een project opstart om de buurtomgeving te vergroenen. Kijk dan bij Dorpsgaarden en leertuinen.

Waarom?

Verhoog de kwaliteit van je leefomgeving door je erf of perceel met groen aan te kleden. Met een fraaier erf versterk je de biodiversiteit, draag je bij aan vermindering van CO2 en speel je in op het veranderende klimaat dat warmer en droger en natter wordt!

Voorwaarden

 • Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden
 • Alleen soorten uit de plantenlijst. Zie bij meer informatie.
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding.

Hoe doe ik mee?

Je meldt je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant- en steunmateriaal.

Welke ondersteuning geven wij voor het plantseizoen dat loopt tot 1 april 2024:

Advies aan huis                                        > gratis
Maken van het beplantingsplan               > gratis
Biodiversiteitsadvies                                  > gratis
Plantmateriaal                                           > leveren wij tegen 75 %  van de inkoopkosten
Steunmateriaal zoals palen                        > leveren wij tegen 75 %  van de inkoopkosten
Boomkorven                                              > leveren wij tegen 100 % van de inkoopkosten
Nazorg advies met bezoek                         > gratis      

Aanmelden

Wat doet Landschap Horst aan de Maas

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt beplantingsplannen
 • Toetst plannen aan regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Levert het plantmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt en begeleidt bij de aanleg
 • Verzorgt nacontrole en nazorg.
   

Groene dorpsmantel

Kijk ook bij Groene dorpsmantel of je voor dat project in aanmerking komt. Met de Groene dorpsmantel regeling krijg je nog meer mogelijkheden en ondersteuning om te vergroenen.  Voor meer informatie

Wat doet de deelnemer

 • Stemt beplantingswensen af met onze landschapsdeskundige
 • Zorgt voor het gereed maken van de grond (soms is hulp mogelijk)
 • Zorgt voor het aanplanten
 • Betaalt een eigen bijdrage zie hiervoor dit schema.
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen
 • Aanmelden. Zie formulier onderaan deze pagina.

   

Aanmelden

Meer informatie

Overzicht deelname mogelijkheden, plantmateriaal dat wij leveren en aanplant en verzorgingstips.

Aanleg

 

Een (fruit)boom zonder kluit planten

 

Een boom met kluit planten


Bosplantsoen, singel en bosje planten


Een haag planten

Bomen snoeien bij het aanplanten, hoe doe je dat?

snoeiinstructie bomen na aanplant.jpg

Onderhoud

Bomen water geven.
 


Hoe snoei je een boom

 

Hoe kun je een fruitboom snoeien

 

Hoe kun je een dikke tak afzagen van een boom

Aanmelden

Meld je aan door dit formulier in te vullen. Wij nemen dan contact met je op.

Betreft
Gewenste beplanting

 

Knotwilg en knotbomen snoeien

Bacterievuur.

De laatste tijd komt de gevaarlijke plantenziekte bacterievuur weer vaker voor in onze regio. Lees hier alles over bacterievuur.  

Alles over bacterievuur.