Erf of perceel beplanten

Erf of perceel beplanten

Wat is het?

Een regeling waarmee je met hulp en financiële ondersteuning van Landschap Horst aan de Maas bomen, struiken en bosplantsoen kunt aanplanten om de biodiversiteit te versterken, de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie door CO2-reductie.

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de randzones van de kernen zijn er mogelijkheden. Binnen de bebouwde kom kun je meedoen wanneer je samen met een aantal buurtbewoners een project opstart om de buurtomgeving te vergroenen.

Waarom?

In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd worden op minstens 80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

logo_provincie limburg.jpg

Voorwaarden

 • Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden
 • Alleen soorten uit de plantenlijst. Zie bij meer informatie.
 • De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 30 mei 2023
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding.

Hoe doe ik mee?

Je meldt je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant- en steunmateriaal.

Belangrijke mededeling: stop op provinciale subsidie regeling.
Het 55.000 bomenplan dat wij met subsidie van de provincie uitvoeren is vol! Een mooi resultaat maar helaas betekent dit ook dat we voor nieuwe projecten in 2023 die subsidie niet meer beschikbaar hebben.

Op dit moment werken we aan een nieuwe regeling waarbij je nog steeds bij ons terecht kan voor advies, collectieve inkoop en distributie. Maar hou er rekening mee dat door het wegvallen van de subsidie de kosten voor het plantmateriaal tegen inkoopprijs doorberekend gaan worden. Binnenkort lees je hier mee informatie over de nieuwe regeling.

Het Groene Dorpsmantel project valt buiten de subsidiestop en wordt ongewijzigd voortgezet.

Wat doet Landschap Horst aan de Maas

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt beplantingsplannen
 • Toetst plannen aan regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Levert het plantmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt en begeleidt bij de aanleg
 • Verzorgt nacontrole en nazorg.
   

Groene dorpsmantel

Kijk ook bij Groene dorpsmantel of je voor dat project in aanmerking komt. Met de Groene dorpsmantel regeling krijg je nog meer mogelijkheden en ondersteuning om te vergroenen.  Voor meer informatie

Wat doet de deelnemer

 • Stemt beplantingswensen af met onze landschapsdeskundige
 • Zorgt voor het gereed maken van de grond (soms is hulp mogelijk)
 • Zorgt voor het aanplanten
 • Betaalt een eigen bijdrage zie hiervoor dit schema.
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen
 • Aanmelden. Zie formulier onderaan deze pagina.

   

Aanmelden

Meer informatie

Overzicht deelname mogelijkheden, plantmateriaal dat wij leveren en aanplant en verzorgingstips.

Aanleg

 

Een (fruit)boom zonder kluit planten

 

Een boom met kluit planten


Bosplantsoen, singel en bosje planten


Een haag planten

Bomen snoeien bij het aanplanten, hoe doe je dat?

snoeiinstructie bomen na aanplant.jpg

Onderhoud

Bomen water geven.
 


Hoe snoei je een boom

 

Hoe kun je een fruitboom snoeien

 

Hoe kun je een dikke tak afzagen van een boom

Aanmelden

Meld je aan door dit formulier in te vullen. Wij nemen dan contact met je op.

Betreft
Gewenste beplanting

 

Knotwilg en knotbomen snoeien