Een drinkplek voor iedereen

Poelen

Wat is het?

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders  van levensbelang. Met de aanleg van meer poelen kunnen we het leefgebied van deze amfibieën uitbreiden en verbeteren.  

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas.  

Waarom?

Hoewel er al heel wat poelen zijn aangelegd hebben amfibieën het toch nog moeilijk binnen onze gemeente.  Hun leefgebied is nog beperkt en wordt bovendien aangetast. Er komen steeds vaker ziektes voor en exoten nemen hun plaats in. Met de uitbreiding van het aantal poelen groeit het leefgebied en ontstaan er verbindingen in het landschap.

Hoe werkt het?

Op dit moment is er geen subsidie beschikbaar voor de aanleg van poelen. Wij als Landschap Horst aan de Maas zijn wel altijd beschikbaar voor informatie en advies.

Meer informatie

Aanleg en onderhoud van een poel

 

Wanneer doe je welke werkzaamheden aan de poel? Download de Natuurkalender.

Overig