Verfraaiplekken

Verfraaiplekken

Wat is het?

Karakteristieke of cultuurhistorische plekken in Horst aan de Maas worden verfraaid, vergroend en geaccentueerd met passende beplanting.  

Voor wie?

Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de randzones van de kernen zijn er mogelijkheden. Binnen de bebouwde kom kun je meedoen wanneer je samen met een aantal buurtbewoners een project opstart om de buurtomgeving te vergroenen.    

Waarom?

In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd, worden op minstens 80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?

 • Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden
 • De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 30 mei 2023
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding

Hoe doe ik mee?

Je meldt je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact op voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant- en steunmateriaal.

Belangrijke mededeling
Op dit moment worden wij bij de inkoop van plantmateriaal geconfronteerd met een extreem krappe markt. Vele soorten zijn zelfs niet meer te leveren en voor het plantmateriaal wat wel beschikbaar komt worden erg hoge prijzen gevraagd die niet aansluiten bij de begrootte inkoopprijzen in ons 55.000 bomen plan. Het is moeilijk te voorspellen wat dit precies gaat betekenen voor de aanplant projecten in najaar 2022. Houd rekening met een beperkte soortkeuze van plantmateriaal of dat bepaalde soorten alleen geleverd kunnen worden tegen een aanvullende eigen bijdrage.

Wat doet Landschap Horst aan de Maas

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt een individueel beplantingsplan
 • Toetst plannen aan de regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Regelt de subsidie  
 • Levert het beplantingsmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt met een informatieavond en snoeicursussen  
 • Verzorgt nacontrole en nazorg

Wat doet de deelnemer

 • Stemt beplantingswensen af met de landschapsdeskundige
 • Maakt de grond plantklaar (soms is hulp mogelijk)
 • Betaalt de eigen bijdrage
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen