Bloemrijk 2024

Bloemrijk 2024

De bloemen inzaai actie zit er op, met 272 deelnemers is in totaal 21 ha bloemenstroken ingezaaid. We kunnen dan ook dit jaar weer spreken van een succesvolle actie. Hadden we voorgaande jaren vaak  last van slechte opkomst door de droogte, dit jaar is het de omgekeerde wereld. Veel natte percelen zijn daarom wat later ingezaaid. Met het huidige weer is dat voor de opkomst en het in bloei komen van de van de bloemen geen enkel probleem. Steeds meer percelen zijn dit en voorgaande jaren ingezaaid met meerjarige mengsels, deze hoeven we dus niet elk jaar opnieuw in te zaaien. Hierdoor is het aantal ha bloemenweiden in Horst aan de Maas veel groter dan wat we dit jaar ingezaaid hebben. Op deze percelen staan de witte margrieten al volop in bloei en andere kleurengolven zullen snel volgen.  

Bij 40 deelnemers die elk gemiddeld 2500 m2 inzaaiden hebben we machinaal ingezaaid. De rest is handmatig gedaan. 3,4 ha van de 21 ha zijn ingezaaid met een speciaal patrijzenmengsel. Met het speciale beheer dat op deze percelen gevoerd wordt hopen we de patrijzenstand weer wat te kunnen herstellen. Na het inzaaien geregeld te hebben gaan onze vrijwilligers binnenkort weer op pad om de bloemenpercelen te monitoren en advies te geven over het beheer van de bloemenweiden.

Mooie foto’s gemaakt van een bloemenweide? Wij ontvangen ze graag via info@landschaphorstaandemaas.nl  waarbij we de mooiste zullen delen via onze website en social media.  Graag met vermelding van de (globale) locatie.