Cursus Vogelherkenning

Cursus Vogelherkenning

Vogelwerkgroep ’t Hökske start weer met de cursus vogelherkenning die in Noord-Limburg regionale bekendheid heeft verworven.  Je wordt wegwijs gemaakt in gedrag, kleuren en zang van onze gevleugelde vrienden.  

Eind maart start de cursus en ze bestaat uit:

- 3 avonden op donderdag waar kennis wordt gemaakt met bijna 40 soorten vogels uit de groepen zangvogels uit tuin en bos en de weide- en akkervogels.  Er wordt dieper ingegaan op het formaat, kleur, vlieggedrag, biotoop en zeker op de zang van deze soorten.

Data:  donderdagavond 30 maart, 13 april en 11 mei.
Deze 3 avonden vinden plaats in de Sevewaeg in Sevenum.

- 3 excursies op de zondagochtend waar we in Noord-Limburgse natuurgebieden op zoek gaan naar de soorten die in de cursus aan bod zijn gekomen. Ook worden we elk jaar weer verrast door zeldzame soorten zoals Rode Wouw, Zwarte Wouw, Rietzanger, Paapje e.d.

Data: zondagmorgen 2 april, 23 april en 14 mei.

- Een cursusboek van ca. 100 pagina’s is onderdeel van de cursus en tijdens de cursusavonden komen schitterende foto’s langs met daarnaast de zang van de betreffende soorten.

De kosten voor de cursus bedragen € 37,50 en opgeven kan via info@vogelwerkgroephokske.nl