Header Landschap Horst aan de Maas

Nieuwe landschapspartner: Vogelwerkgroep 't Hokske

16 februari 2013

Hokske

Landschap Horst aan de Maas heeft er weer een nieuwe partner bij: Vogelwerkgroep ’t Hökske. In Stichting Landschap Horst aan de Maas werken verschillende organisaties samen voor de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het landschap.

Actieve bescherming van vogels
Vogelwerkgroep 't Hökske zet zich in voor vogels en hun leefomgeving in de regio Sevenum en Horst. De werkgroep heeft als doel om bedreigde en kwetsbare vogels en hun leefmilieu op regionale schaal beschermen. Daarnaast wil zij de natuur dichter tot de mensen brengen. Door middel van goede samenwerking tracht Vogelwerkgroep ’t Hökske haar doelstellingen te verwezenlijken.

Inventarisaties
Het inventariseren van vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde. Met deze gegevens verschaft de vogelwerkgroep zich inzicht op regionaal gebied wat betreft toename, afname of stabilisatie van bepaalde vogelsoorten. Indien een negatieve ontwikkeling op regionaal vlak zich landelijk doorzet, kunnen natuurorganisaties en overheden anticiperen en hier hun beleid op afstemmen.

Voorlichting en advies
Het verstrekken van informatie aan de maatschappij wat betreft het essentiële belang van vogels in de natuur is ook een taak van de vogelwerkgroep. Door het organiseren van thema-avonden, cursussen en excursies leren mensen meer over vogels en de natuur. Door het publiceren van artikelen in diverse weekbladen wordt de aandacht voor de natuur vergroot en trachten we de mensen dichter tot de natuur te brengen.

Kijk voor meer informatie op de website van Vogelwerkgroep ’t Hökske

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap