Header Landschap Horst aan de Maas

Nieuwsbrief juni 2016

15 juni 2016

Afb. nieuwbrief website

KnopenLopen | Nieuws bestuurslid | Schravenpad en Rozenpad | Demo- en instructieveld | Waterpad | Bloemrijke akkerranden  

KnopenLopen Horst a/d Maas aangepast

KnopenLopenHet wandelnetwerk in natuurgebied ’t Sohr is uitgebreid met een aantal routes zodat iedereen nog beter kan genieten van dit nieuwe natuurgebied. Daarnaast zijn in het hele grensgebied met Venray wijzigingen in het netwerk doorgevoerd. Hierbij zijn geen nieuwe routes gemaakt, wel soms nieuwe verbindingen gemaakt om te koppelen met het gerenoveerde netwerk in Venray. Alles sluit nu prima op elkaar aan. 


Om dit mogelijk te maken zijn er nieuwe knooppunten toegevoegd. De bewegwijzering is zodanig uitgevoerd dat ook met de oude kaarten de weg prima te vinden is. Om de routes goed bewandelbaar te houden voeren onze vrijwilligers maaiwerkzaamheden uit. Per maaironde liefst 70 km. Daarmee zijn we begin mei begonnen, op dit moment loopt de 2e maaironde. 

Maaien


 

Nieuw bestuurslid: Jan Schoeber

Jan Schoeber is toegetreden als bestuurder van Stichting Landschap Horst aan de Maas. Jan is de nieuwe trekker van werkgroep natuur en cultuurhistorie en binnen het bestuur is dat ook zijn aandachtsgebied. Het bestuur van Landschap Horst aan de Maas heeft er alle vertrouwen in dat zij met Jan de juiste bestuurder gevonden hebben voor deze mooie landschapstaak.  
 
Even voorstellen...
"Jan Schoeber, 57 jaar oud, getrouwd en 1 dochter. Bijna 25 jaar werkzaam bij Mertens BV te Horst. Hier voer ik samen met Mart Verheijen alweer 11 jaar de directie. Voorheen had ik samen met mijn ouders een vollegrondstuinbouwbedrijf (aardbeien, asperge en prei) aan de Tienraijseweg te Horst. In de periode 1988 - 1991 ben ik in Indonesië bezig geweest met de teelt van asperge. Helaas geen succes.
 
Enige tijd geleden werd ik door Ton van Hoof en Jos Claessens benaderd met de vraag of ik iets voor de stichting wilde betekenen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de stichting wel van naam kende maar niet precies wist wat er allemaal gebeurde. De cursus Landschapsambassadeur en het vrijblijvend bijwonen van enkele bestuursvergaderingen maakte toch zoveel los dat ik besloot om positief in te gaan op hun vraag. 
 
 

Vooral het enthousiasme  en inzet van de vele vrijwilligers, in de diverse werkgroepen, maakte dat ook ik hier mijn steentje aan wil bijdragen. 

Namens de werkgroep “Natuur en Cultuurhistorie” waar ik het voorrecht van heb gekregen om deze te mogen voorzitten, ga ik mij volop hiervoor inzetten. Tijdens de laatste werkgroep vergadering heb ik kennis mogen maken met de diverse leden en hun activiteiten. Ook hier weer bleek de duidelijke positieve betrokkenheid voor het behoud van de natuur en cultuurhistorie in onze mooie gemeente.

Ik hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat wij maar ook zeker onze kinderen kunnen blijven genieten van al het moois wat deze omgeving ons te bieden heeft".  

Jan SchoeberJan Schoeber

 


Schravenpad en Rozenhofpad  

Op 26 juni wordt in Lottum een nieuw themapad geopend: het Schravenpad. Het 10 km lange Schravenpad is een eerbetoon aan Mgr. Frans Schraven, geboren op 13 oktober 1873 in Lottum.

Schravenpad

Vanaf 1921 was hij bisschop van het bisdom Chengtingfu/Zhenging in China. Daar kwam hij op voor de duizenden vluchtelingen, waaronder vele vrouwen, die toevlucht zochten op zijn missieterrein. Op 9 oktober 1937 werd Frans Schraven op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger. 

Samen met acht metgezellen werd hij levend verbrand, omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. Met de woorden “U kunt mij doden als u wilt, maar u geven waar u om vraagt: nóóit!” stierf de bisschop een marteldood. De vrouwelijke vluchtelingen bleven wonderwel ongedeerd.  

Langs de wandelroute staan infopanelen die vertellen over Frans Schraven en zijn binding met Lottum maar ook over de vele cultuurhistorische elementen die de route rijk is.  

Rozenhofpad
Het voetveer Arcen-Lottum brengt steeds meer bezoekers naar Lottum. Om de wandelaars de weg te wijzen naar De Rozenhof is de bewegwijzering aangepast met een themabordje. Om ze na bezoek aan De Rozenhof nog te laten genieten van rozenvelden en natuur is het Rozenhofpad aangelegd dat de bezoekers via een mooi ommetje terugvoert naar het voetveer.


Bloeiend demo- en instructieveld bij station  

Bij het station Horst-Sevenum wordt een demo- en instructieveld aangelegd voor bloemenmengsels, heesters en bomen waarbij een jaarrond bloeiboog gerealiseerd. Het veld gaat gebruikt worden voor voorlichtings- en onderwijsactiviteiten over planten, bomen en hun bloeiwijze.

Meer kennis hierover is nodig want slagen we erin een jaarrond bloeiboog te realiseren dan komen wilde bestuivers en bijen gemakkelijker aan voldoende en gevarieerd voedsel. En dat betekent een gezondere bijenstand, meer wilde bestuivers, meer natuurlijke vijanden om plaaginsecten te bestrijden. 

Demoveld

 

iet alleen een fleurige verrijking voor ons landschap maar ook goed voor de voedselproductie! 

De feitelijke aanleg start dit najaar maar nu al is er een bloemenmengsel ingezaaid zodat ook komend seizoen de omgeving van het station er heel wat fleuriger bij komt te liggen. 
 

Samen voor Bijen
Landschap Horst aan de Maas, Imkervereniging Horst e.o. en CITAVERDE College voeren dit project onderdeel uit in kader van het project Samen voor Bijen, een project onder de vlag van het landelijk Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving www.kcnl.nl  Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft het perceel van ruim 6000 m2 ter beschikking gesteld, Landschap Horst aan de Maas voert het beheer.  

Klik hier voor meer informatie over het project Samen voor Bijen

 

 

Waterpad online voor iedereen

Waterpad

Het is mogelijk georganiseerde kanotochten te varen op de Groote Molenbeek van Tienray (ter hoogte van De Diepeling) tot bijna aan Wanssum toe (St. Goarkapel). Om de kanovaarder voor te bereiden op de tocht is er een educatieve online instructie beschikbaar die de kanovaarder niet alleen vertelt wat veilig kanovaren is, maar ook informatie verstrekt over de Flora, Fauna en cultuurhistorische elementen van de Groote Molenbeek.


Ook voor niet kanovaarders zeer de moeite waard, je maakt dan de tocht in ieder geval virtueel! Klik hier om de educatieve virtuele kanotocht te bekijken.
 Bloeiende akkerranden

Bloeiende akkerrandenHet zal niet lang meer duren of er staan op tientallen plekken in Horst aan de Maas bloeiende bloemen langs akkers en in bloemenweiden, want ook dit jaar is er door u weer massaal gereageerd op onze oproep mee te doen met de bloemen inzaai actie. Een welkome versterking van de biodiversiteit in onze regio. De insecten zoals bijen, wilde bestuivers maar ook vlinders zijn er blij mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Record aantal ha
In totaal heeft Landschap Horst aan de Maas in samenwerking met Groengroep Sevenum, Imkervereniging Horst e.o. en  gemeente Horst aan de Maas liefst 23ha ingezaaid.  Daarnaast is op particulier initiatief nog eens 20 ha extra ingezaaid, waardoor dit jaar het record van 43 ha bloemenranden en weiden gerealiseerd is. 

In het kader van het project Samen voor Bijen hebben we op een aantal grotere percelen verschillende mengsels naast elkaar uitgezaaid. De 9-tal mengsels zijn afkomstig van verschillende leveranciers  en in verschillende varianten voor de diverse  grondsoorten. Dit  jaar worden deze mengsels gemonitord om zo beter zicht te krijgen welke mengsels in onze regio voldoen. We kijken hierbij naar kiemkracht, voorkomende bloemen maar ook naar de lengte van de bloeiboog.  Zodat we volgend jaar nog betere mengsels in kunnen zetten.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap