Header Landschap Horst aan de Maas

Nieuwsbrief november 2015

13 november 2015

Afb. nieuwbrief website

Wandelroutes | Maatschappelijke beursvloer | Van Kameeldroom naar wensput | Erfbeplantingsactie | Cursus Landschapsambassadeur | Kerstwandeling | Snoeicursus 

Wandelroutes in 't Schuitwater aangepast

Nadat eerder samen met Staatsbosbeheer het routenetwerk in de Schadijkse Bossen is aangepast, was eind oktober ’t Schuitwater aan de beurt. Samen met Staatsbosbeheer en zes vrijwilligers van Landschap Horst aan de Maas werd de klus in een dag geklaard. De ronde houten palen met de aluminium strip zijn verwijderd. De knooppuntenroute volg je nu via de bekende rode plaatjes met de gele pijlen. In het natuurgebied zijn ze geplaatst op houten palen('model Staatsbosbeheer').
 

 

Wandelroutes klaar voor de winter

Vorige week zijn onze vrijwilligers ook druk in de weer geweest om de wandelroutes - voor de laatste keer dit jaar - uit te maaien. Ook Staatsbosbeheer heeft dit voor haar terreinen gedaan. De wandelaar kan er dus gerust op uit trekken om te wandelen zonder kletsnat te worden!

Mocht er onverhoopt toch nog ergens een probleem zijn met de begaanbaarheid van onze routes, aarzel niet en stuur een berichtje naarinfo@landschaphorstaandemaas.nl.
 
 

Foto 2

 


Maatschappelijke beursvloer 24 november  

Groen draagt bij aan de gezondheid van mensen en hun omgeving. Op de beursvloer ‘Lekker Groen Doen’ op 24 november in Venlo weet men daar alles van.


Homebackground

Op deze maatschappelijke beursvloer handelen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven met een gesloten ‘beurs’ in groene vraag en groen aanbod.

Deals kunnen betrekking hebben op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Op een succesvolle eerste maatschappelijke beursvloer in 2013 werden door ruim 60 verschillende organisaties maar liefst 83 matches gemaakt.

Kijk voor meer informatie en aanmelden opdeze website.


Van kameeldroom tot wensput  

Op 24 oktober jl. heeft Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) haar projecten gepresenteerd met de officiële ingebruikname van Kamiël van de Piël. De Kamiël is een Landmark opgericht om de aandacht te trekken op het unieke achterliggende gebied “De Zwarte Plakheide”.

De “Kamiël van de Piël” is geïnspireerd op een gelijknamige boomgroep van grove den die door haar vorm op een eenbultige dromedaris leek. 

 

Het was voor schaapsherders en peelwerkers decennia lang een orientatiepunt in het grote open heide gebied in de Sevenumse Peel. Wij feliciteren de CEZP met het mooie resultaat waaraan ook wij een bijdrage mochten leveren.

Bekijkhier de film met vele mooie beelden uit de vroegere Peel!

 

Erfbeplantingsactie

Foto 4 (1)

Zaterdag 28 november is weer de jaarlijks erfbeplantingsdag . Dit jaar worden 11 erven voorzien van een passende beplanting zodat het een verrijking is voor de landschappelijke omgeving. Ook wordt op verschillende plaatsen geplant in het kader van het projectVerbeterplekken. In dit project hebben we ons tot doel gesteld jaarlijks 10 ´lelijke´ plekken aan te pakken door deze op te knappen en/of een kwaliteitsimpuls te geven met herstelwerkzaamheden en nieuwe groene inkleding. 


Cursus Landschapsambassadeur

Foto 5

 

 

 

 

 

Kerstwandeling 27 dec

Ook dit jaar is er weer een feeëriek verlichte Kerstwandeling in de Kasteelse Bossen, met optredens van zang en muziekgezelschappen.

Noteer alvast in uw agenda: Kerstwandeling op zondag 27 december vanaf 18.00 uur.

 

Snoeicursus erfbeplantingen

De cursus erfbeplanting snoeien vindt plaats in januari 2016. De cursus omvat een theorieavond op donderdag 21 januari (aanvang 19.30 uur) en een praktijkdag op zaterdag 23 januari 2016. Alle cursisten ontvangen een cursusmap en een naslagboekje die gebruikt kunnen worden bij de verzorging van de hoogstamboomgaard. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en aanmelden kan tot 1 januari. De kosten bedragen € 35,00.

Aanmelden? Stuur een e-mail naarinfo@landschaphorstaandemaas.nl

Snoeicursus

 

Kerstwandeling

 

 

 

 

 

 

De voorbereidingen voor de cursus Landschapsambassadeur zijn in volle gang. Klik kop onderstaande afbeelding/tekst om meer informatie te lezen. 

Landschapsambassadeur

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Website door Forwart sitemap