Oktober nieuwsflitsen

Oktober nieuwsflitsen

 

Natuurwerkdag Jong Nederland America

Ruim 40 kinderen aan de slag tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag van Jong Nederland aan de Putweg in America. Onder begeleiding van JN leiders en LHadM vrijwilligers hebben ze rondom de poel de lichte begroeiing verwijderd waardoor deze weer beter in het zonlicht komt te liggen. En dat zorgt dan weer voor een beter leefklimaat voor amfibieën en insecten die van de poel afhankelijk zijn. Natuurlijk profiteren ook vogels en andere dieren hiervan. De zwaardere begroeiing die er nog staat wordt binnenkort door onze hakhoutbrigade verwijderd.

Zagers hakhoutbrigade Verlenging zaagcertificaat met upgrade naar NKC 3

Onze hakhout brigades zijn eind oktober weer gestart met zaagwerk in verschillende landschapselementen. Zo zorgen ze dat het een gevarieerde begroeiing blijft met bomen in de boven- en middenlagen én onderlagen. Dat is goed voor de biodiversiteit en duurzame instandhouding. Doen we op deze plekken niets dan ontstaat er een bosje met lange dunne staken met alleen bovenin wat loof en onderin is alles kaal. Deze zagers zijn er klaar voor, ze hebben zojuist weer de verlenging van hun certificaat motorkettingzagen behaald met tevens een upgrading naar niveau 3 van het landelijk erkende Nederlands Kettingzagen Certificaat.

Akkerflora project weer ingezaaid

Bij de Gortmeule ligt ons kweekperceel voor bedreigde akkerflora. Een project dat op verschillende plekken in Limburg loopt. Na het uitrijden van compost is het perceel geploegd en ingezaaid met winterrogge. Handmatig is daarna het zaad uitgestrooid van bedreigde akkerplanten. Dit zaad is eerder dit seizoen op verschillende plekken in Limburg handmatig geoogst. Zo dragen wij bij aan de instandhouding en verspreiding van bedreigde akkerflora in Limburg. Ook deze maand hebben we kruidenrijk maaisel uit D’n Rowwen Hook verspreid rondom de nieuw aangelegde poelen in ’t Ham. Om ook daar een impuls te geven aan een bloemrijk grasland.

Gortmeulepad en de Lollebeek

Als een van de laatste werkzaamheden rondom de verlegging van de Lollebeek in de Castenrayse Vennen zijn er langs de drie oversteekplaatsen, de voorden, touwen gespannen. Zo is het oversteken van de beek via de stapstenen wat gemakkelijker geworden. Hiermee is dit mooie Maasgaard project afgerond. Het gaat nog spannend worden hoe vaak het moeraspad van knooppunt 71 naar 6 beloopbaar blijft zonder dat je hele hoge laarzen nodig hebt. In samenwerking met dorpsraad Castenray en Staatsbosbeheer gaan we bekijken of het zinvol is om op dat traject op de natste stukken een knuppelpad aan te leggen. Maar dat zal dan pas in de zomer van 2024 gebeuren.

Moelbaerebos natuurwerkdagen

De Moelbaerebos oftewel de Kasteelse Bossen, het huidige Kasteelpark Ter Horst is het oudste bos rondom Horst en is rijk aan verschillende pareltjes. Sinds 2000 beheren wij daar educatieterrein D’n Rowwen Hook en ook op en rondom de kasteelruïne spannen wij ons in voor het ecologisch groenbeheer. Maar er zijn veel meer pareltjes die om extra inzet vragen. Dan gaat het om werkzaamheden die niet in het reguliere onderhoud van de gemeente zitten maar die juist wel kansen bieden om de nog aanwezige pareltjes te behouden of te versterken. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de weinige plekken waar nog moelbaere (bosbessen) groeien, het kattenkuulke, eendekooi en watermolenbiotoop. Maar ook het Ridders & Roverspad en het Rovershol vragen om speciale aandacht. Daarom zijn we gestart met een serie natuurwerkdagen om deze projecten aan te pakken. Ook belangstelling om hier aan mee te doen, laat het ons weten via info@landschaphorstaandemaas.nl

Werk aan de Groote Molenbeek.

Op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting van de Groote Molenbeek tussen de Tienrayseweg en de Wittebrugweg. Hier is geen ruimte om de beek te laten meanderen, maar wel worden de oevers natuurlijker ingericht en de grote vistrappen verwijderd en vervangen door kleinere stappen waardoor de vissen beter stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ter hoogte van het Parkhotel moet daarom ook het wandelpad verlegd worden, iets verder van de beek en naar een hoger niveau. We zijn dan ook verlost van de bevergaten die het wandelen daar regelmatig tot een avontuur maakten. Het nieuwe pad zal half november gereed zijn.

Natuurwerkdagen bedrijven & organisatie

Steeds vaker krijgen we de vraag om voor bedrijven of organisaties een natuurwerkdag te organiseren. Ze doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vaak in combinatie met teambuilding. Of gewoon als gebruikers van die natuur om er zelf ook iets voor terug te doen. Het is dan niet alleen aanpakken met handwerk, we combineren het ook met het aanreiken van een stukje natuurkennis wat altijd erg op prijs gesteld wordt. Deze maand was Belden Wire & Cable uit Venlo actief in onze bossen.

Mooi resultaat.

Penningmeester Jan mocht een mooi bedrag in ontvangst nemen van de Rabo Club Support Actie. Iedereen die op ons gestemd heeft: bedankt!