Samen maken we een fleurig bloemenlint door Horst aan de Maas!

Samen maken we een fleurig bloemenlint door Horst aan de Maas!

Doe mee met de bloemen inzaaiactie: gratis advies en bloemenzaad!

 

Een fleurig bloemenlint door heel Horst aan de Maas verfraait niet alleen het landschap maar helpt vooral om bijen, insecten en vogels voldoende voedsel te bieden. Zo versterken we de biodiversiteit, zorgen de bijen en insecten voor een goede bestuiving van bloemen en planten en hebben we ook nog eens minder kans op vervelende plagen

Landschap Horst aan de Maas start half maart met de inzaai actie, bedrijven en particulieren kunnen zich nu aanmelden om deel te nemen. Met het inzaaien van 100 m2 bloemen draag je al bij aan het versterken van het leefgebied voor bijen, insecten en vogels. De akkerrand, overhoek of perceel wat je wil inzaaien maak je zelf zaai klaar. Is het perceel kleiner dan 500m2 dan zorg je ook zelf voor het inzaaien maar het. Percelen groter dan 500m2 kun je tegen een vergoeding door Landschap Horst aan de Maas laten inzaaien.  

Er zijn zes bloemenmengsels beschikbaar waaruit je in overleg met ons een keuze kunt maken. Van invloed op de mengselkeuze is welk doel je wil bereiken, de voedselrijkdom en structuur van de grond, maar ook welk beheer het vraagt en je wil uitvoeren. Meer informatie over de bloemenmengsels en inzaaivoorwaarden lees je op de website.

Samen maken we een fleurig bloemenlint door Horst aan de Maas! Landschap Horst aan de Maas, Imkervereniging Horst e.o., Groen Groep Sevenum, Vogelwerkgroep ’t Hokske en gemeente Horst aan de Maas maken zich samen sterk voor een bloemenlint door heel Horst aan de Maas.

Aanmelden kan vanaf najaar 2022 via het aanmeldformulier op de website www.landschaphorstaandemaas.nl. Toch graag een persoonlijke toelichting, bel dan met  Ton Hoeijmakers 077-3982552, Louis van de Goor 077-4671990 of Peter  Alards 06-25143184.