Weidevogel succes op “Jan Gijsberts ziene plak”

Weidevogel succes op “Jan Gijsberts ziene plak”

 Sinds 2008 beheren onze vrijwilligers in ’t Saar 2 ha weidevogelgebied. Het beheer in dit “natuurgebiedje” stellen we volledig in dienst van de weidevogels. Zo is er dit voorjaar hard gewerkt om de wei aan de Bloemvenweg in America zo ideaal mogelijk klaar te stomen om de grutto's weer de kans te geven om hier te gaan broeden. We hebben de wei helemaal omheind met paal en draad en veel pitrus weg gehakt. MET RESULTAAT!!

Op 16 maart arriveerden de eerste 2 grutto's. Op dat moment waren er al een aantal kieviten aan het broeden. Op 4 april hebben we 6 grutto's, 10 kieviten, 2 scholeksters en 2 wulpen gespot.

Op 17 mei 3 alarmerende grutto's en 10 kieviten die een buizerd aan het wegjagen waren.

Het bewijs van jonge weidevogels was goed te zien op 10 juni op het perceel naast de wei waar net het hooi van het land gehaald was (zie foto’s): 4 grutto's, 2 jonge grutto's, 2 wulpen, 2 jonge wulpen, 10 kieviten en 8 jonge kieviten. Een resultaat om trots op te zijn! 

Ook de botanische samenstelling van het  kruidenrijk grasland monitoren we regelmatig, we zitten al over de 100 verschillende plantensoorten!