Meer kennis

Werkgroep educatie

 Meer kennis

De Werkgroep Educatie verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen, ontwikkelt en beheert educatieterreinen en leertuinen en faciliteert partners met educatieve middelen. Onze cursussen zijn vooral gericht op volwassenen en sluiten vaak aan bij activiteiten van landschap Horst aan de Maas, zoals bijvoorbeeld een snoeicursus voor deelnemers aan de erfbeplanting. Daarnaast geven wij trainingen aan onze vrijwilligers, zoals de veiligheidstraining voor de hakhoutbrigade. Wij faciliteren partnerorganisaties die zich bezig houden met jeugdeducatie en ondersteunen partijen die een leertuin of dorpsgaard willen aanleggen.