Groen met waarde

Werkgroep natuur en cultuurhistorie

Wat doen wij

De Werkgroep Natuur en Cultuurhistorie focust op het in stand houden en verbeteren van bestaande waardevolle elementen in het landschap en de aanleg van nieuwe. De leden zijn verantwoordelijk voor de aanleg van landschapselementen, het inzaaien van bloemrijke akkerranden, het realiseren van verfraaiplekken, biodiversiteitsprojecten, de hakhoutbrigade, de aanleg van poelen, bermbeheer en weidevogelbeheer.

Verder houden de leden zich bezig met inventarisaties binnen de gemeente van bijvoorbeeld waardevolle bomen en het op de kaart zetten van waardevolle plekken en gebouwen.  

Contactgegevens

Wil je ook als vrijwilliger werken in natuur en landschap?
Neem dan contact op met:

josclaessens@landschaphorstaandemaas.nl