Over de organisatie

Over ons

Stichting Landschap Horst aan de Maas is een vrijwilligersorganisatie die, samen met haar partnerorganisaties, werkt  aan een aantrekkelijk  landelijk gebied. Een gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Onze uitgangspunten daarbij zijn versterken, beleven en genieten.

Partners

Samen voor een groen en beleefbaar Horst aan de Maas

In Stichting Landschap Horst aan de Maas werken Groengroep SevenumImkervereniging Horst e.o.IVN De MaasdorpenKnopenLopen Sevenum,  Natuur en Jeugd  en Vogelwerkgroep 't Hökske samen in het realiseren van hun groene doelstellingen. Als koepelorganisatie die gemeente breed werkt  heeft Landschap Horst aan de Maas hierin een coördinerende en faciliterende rol. Er is een intensieve samenwerking met de gemeentelijke organisatie op de gebieden natuur en landschap en vrijetijdseconomie.

Veel activiteiten hebben een structureel karakter en zorgen zo voor een duurzame instandhouding van een groen en beleefbaar Horst aan de Maas. Door projecten te initiëren weten we vaak extra impulsen te geven. Landschap Horst aan de Maas partijen bij elkaar en helpt  met planontwikkeling, financiering en uitvoering van verschillende projecten. Deze projecten variëren van landschapsverfraaiing en versterking van de biodiversiteit tot de ontwikkeling van recreatieve wandel- en (thema)fietsroutes. Maar ook educatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Door middel van onze educatieve projecten kunnen inwoners en recreanten niet alleen genieten van ons boeiende landschap, maar er ook van leren.

Vrijwilligersorganisatie

Bij Landschap Horst aan de Maas zijn 110 vrijwilligers aangesloten. Samen met onze partnerorganisaties zetten zich meer dan 250 vrijwilligers in voor natuur en landschap in de gemeente Horst aan de Maas.

Het bestuur bestaat uit:

  • Ton van Hoof, Horst - Voorzitter, Werkgroep Routestructuren
  • Jac Neessen, Grubbenvorst - Secretaris
  • Jan Schoeber, Horst - Penningmeester, Werkgroep Natuur en Cultuurhistorie
  • Ton Besouw, Grubbenvorst - Werkgroep Beplantingen
  • Jos Claessens, Meterik - Werkgroep Educatie

De werkgroepen

  • In de werkgroep Beplantingen zijn de activiteiten van erf- en landschapsbeplantingen ondergebracht,
  • De werkgroep Natuur en Cultuurhistorie houdt zich bezig met landschapselementen, bloemrijke akkers en verfraaiplekken.
  • De werkgroep Routestructuren zorgt voor de aanleg en het onderhoud van alle wandel- en fietsthemaroutes, en informatievoorziening over de routes.
  • De werkgroep Educatie verzorgt voorlichtingsactiviteiten en cursussen, faciliteert partners met educatieve middelen, ontwikkelt en beheert educatieterreinen en leertuinen.

Mijlpalen

1995Oprichting Stichting Horster Landschap, werkgebied gemeente Horst
1997Start jaarlijkse erfbeplantingsacties
2000Uitbreiding werkgebied naar voormalige gemeente Grubbenvorst en gemeente Broekhuizen de eerste wandelroutes worden aangelegd
2005Stempel van de Maas, Limburgs eerste knopenlopen wandelnetwerk wordt aangelegd
2009500e erfbeplanting aangelegd
2010Uitbreiding werkgebied naar voormalige gemeente Sevenum en Meerlo-Tienray-Swolgen
2011Stichting Horster Landschap wordt Stichting Landschap Horst aan de Maas partnerorganisaties sluiten aan
2012Nieuwe organisatiestructuur met werkgroepen beplantingen, natuur en cultuurhistorie, routestructuren en educatie
2013Gemeentedekkend wandelknooppunten netwerk gereed, de eerste fiets themaroutes aangelegd
2016Landschap ambassadeurs van start
2018750e erfbeplanting aangelegd
2020Hakhoutbrigades van start
202150.000 bomenplan van start

 

Contact

Stichting Landschap Horst aan de Maas
Postbus 6138
5960 AC Horst
info@landschaphorstaandemaas.nl

KvK: 41064606
IBAN: NL36RABO 0117 7444 09

BTW-nr  NL805113009B01