9

Landschap Horst aan de Maas kent een bestuur en vier werkgroepen.


Het bestuur bestaat uit:

  • Ton van Hoof, Horst - Voorzitter, werkgroep Routestructuren
  • Jac Neessen, Grubbenvorst - Secretaris
  • Jan Schoeber, Horst - Penningmeester, Werkgroep Natuur en Cultuurhistorie
  • Ton Besouw, Grubbenvorst - Werkgroep Beplantingen
  • Jos Claessens, Meterik - Werkgroep Educatie
  • Trudy Steeghs, Meerlo - Communicatie

De werkgroepen:

  • In de werkgroep Beplantingen zijn de activiteiten van erf- en landschapsbeplantingen ondergebracht, 
  • De werkgroep Natuur en Cultuurhistorie houdt zich bezig met landschapselementen, bloemrijke akkers en verfraaiplekken.
  • De werkgroep Routestructuren zorgt voor de aanleg en het onderhoud van alle wandel- en fietsthemaroutes, en informatievoorziening over de routes.
  • De werkgroep Educatie verzorgt voorlichtingsactiviteiten en cursussen, faciliteert partners met educatieve middelen, ontwikkelt en beheert educatieterreinen en leertuinen.

 

Beleidsplan 2019 - 2023

Landschap Horst aan de Maas is een vrijwilligersorganisatie die  samen met haar partnerorganisaties werkt aan verhoging van de kwaliteit van het buitengebied. Wij staan voor een herkenbaar landschap waarin het goed wonen, werken en recreëren is en gaan voor positieve impact op levenskwaliteit. Daarbij nemen wij de maatschappelijke opgave rondom duurzaam waterbeheer en het versterken van de biodiversiteit als vertrekpunt.

Wij werken vanuit een gemeente brede taakstelling en voeren activiteiten zelfstandig uit maar vooral ook samen met onze partnerorganisaties die voor ondersteuning van hun eigen activiteiten ook een beroep kunnen doen op de stichting.

Bij Stichting Landschap Horst aan de Maas zijn 90 vrijwilligers aangesloten. Samen met haar partnerorganisaties zetten meer dan 250 vrijwilligers zich in voor natuur en landschap binnen Horst aan de Maas.

Klik hier voor het Beleidsplan 2019 - 2023.

Website door Forwart sitemap