Petran001 Griendtsveense polder

Petran001 Griendtsveense polder

Griendtsveen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Kanaalweg Griendtsveen
Thema: beheer waterpeil

De provinciegrens tussen Brabant en Limburg loopt dwars door de Peel. Als uitgangspunt voor de vaststelling van deze grenslijn werd de waterscheiding genomen.

Ten westen van deze lijn stroomt het water af richting Astense Aa , in het oosten naar de Maas. Bij deze waterscheiding – het hoogste punt van de Peel – is bij de spoorlijn het dorp Griendtsveen (vernoemd naar zijn stichter Eduard van de Griendt) tot ontwikkeling gekomen. Het waterpeil in de kanalen rondom het dorp staat op vele plaatsen een stuk hoger dan de grond waarop de woningen staan. Omdat het waterpeil in de omringende natuurgebieden ook nog is opgehoogd, moet Griendtsveen kunstmatig droog gehouden worden. Dit gebeurt met een gemaal dat hier op de wegsplitsing – tegenover het kruis – op de rand van de polder ligt. Dit gemaal pompt het overtollige regen- en kwelwater via een zijtak van de Kabroeksebeek richting de Maas.

Alle mooie en interessante plekken