Petran002 Land van van Bommel

Petran002 Land van van Bommel

Griendtsveen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Land van van Bommel
Thema: turfwinning

Voordat men kon turfsteken werd eerst een vrij losse bovenlaag van ongeveer 20 cm dik verwijderd. Dit bonksel bestond uit onbruikbaar kortveen met (dop-)hei en buntgras.

Daaronder bevond zich een 80 cm laag grauwveen die als turfstrooisel kon dienen. Onder het grauwveen zat het zwartveen dat als brandstof gebruikt werd. In Drenthe was het verplicht om op de plaatsen waar het zwartveen gestoken was 50% van het grauwveen terug te storten en te mengen met de ondergrond van zand. Zo kreeg men redelijk vruchtbare dalgrond, geschikt voor agrarisch gebruik. Maar in de Peel bestond deze regeling niet. Eerst werd vrijwel alle vale turf (= grauwveen) afgegraven en als turfstrooisel verkocht. In het topjaar 1893 werd bij Griendtsveen door 700 turfgravers bijna 1 miljoen m3 grauwveen afgegraven. Daarna werd het zwartveen gestoken om als brandstof te dienen. Zodoende bleef er enkel onvruchtbare zandgrond over. Gedurende een korte periode heeft men plaatselijk – zoals hier bij het land van van Bommel – met kunstmest geprobeerd de grond geschikt te maken voor agrarisch gebruik. Maar inmiddels heeft de Peel de status van natuurgebied gekregen.

Alle mooie en interessante plekken