Petran003 De Peel

Petran003 De Peel

Griendtsveen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Mariapeel
Thema: Ontstaan turf

Het niveau van deze plek is nu ongeveer gelijk aan het niveau van kort na de laatste ijstijd. De omgeving zag er heel anders uit.

In een zwak golvend dekzandlandschap kwam door het zachter wordend klimaat de vegetatie langzaam op gang. In voedselarme vennen groeiden eerst riet en zegge en later alleen nog drijvend veenmos. Veenmos sterft aan de onderkant af. Door zuurstofgebrek wordt het dode veenmos niet afgebroken maar samengedrukt tot turf. Veenmos kan goed water vasthouden. Door deze sponswerking kan veenmos bij voldoende neerslag - onafhankelijk van grondwater - blijven doorgroeien. Toen de vennen met veen opgevuld waren ging het veenmos zich als een zompig dekbed ook over de hogere delen van de omgeving uitbreiden. Plaatselijk kon zo een drassig turfpakket van wel 5 tot 6 meter dik ontstaan. De vorming van het hoogveen in de Peel nam duizenden jaren in beslag, daarna is de turflaag binnen één eeuw vrijwel geheel afgegraven. Het niveau van dit terrein is tegenwoordig vele meters lager dan in 1850!

Alle mooie en interessante plekken