Petran004 Mariaveen

Petran004 Mariaveen

Evertsoord

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Kamp Mariaveen
Thema: nieuwe kansen veenmos

Deze werkschuur is in 1941 gebouwd om van hieruit dit deel van de Peel te gaan ontginnen. Uiteindelijk zijn deze plannen toch niet door gegaan en bleef dit gebied als natuurreservaat behouden

Deze werkschuur is in 1941 gebouwd om van hieruit dit deel van de Peel te gaan ontginnen. Uiteindelijk zijn deze plannen toch niet door gegaan en bleef dit gebied als natuurreservaat behouden. In het zuidelijk gebied – Mariaveen genoemd - worden Nederlandse landgeiten gehouden om de berkenopslag tegen te gaan. Tussen Mariaveen en de Horster Driehoek in het noorden van dit natuurgebied, bestaat een hoogteverschil van 2 meter. Door de aanleg van kades dwars door de Peel wordt het waterpeil stapsgewijs via compartimenten tussen Mariaveen en de Horster Driehoek verlaagd. Via overloopduikers kan overtollig water langzaam van compartiment naar compartiment afvloeien naar de Kabroeksebeek. Door deze ingreep is het waterpeil kunstmatig verhoogd. Bomen komen daardoor met hun wortels onder water te staan en sterven af. In het stilstaand water van de compartimenten krijgt het veenmos weer de kans om in de Peel opnieuw hoogveen te vormen. Omdat de wortels van de afgestorven bomen in het veenmos niet vergaan, kan men deze wortelstelsels over duizenden jaren mogelijk weer als kienhout in het veen aantreffen.

Alle mooie en interessante plekken