Petran010 Groote Molenbeek

Petran010 Groote Molenbeek

Sevenum

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Rietdijk, Sevenum
Thema: de Groote Molenbeek

De Groote Molenbeek is de langste en waterrijkste beek in Noord Limburg. De oorsprong van de beek lag vroeger in een moerasgebied in de Peel bij Grashoek.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de kronkelende beek genormaliseerd (dat is zoveel mogelijk rechtgetrokken). Tegelijkertijd werd ook de bedding verbreed en uitgediept. De totale lengte van de beekloop werd daardoor van 36 km naar circa 29 km teruggebracht. In de tweede helft van de vorige eeuw ging de waterkwaliteit sterk achteruit. Door het gebruik van kunstmest in de stroomafwaarts gelegen landbouwgebieden werd de beek voedselrijk en raakte tevens verontreinigd door pesticiden. Door de inlaat van voedselarm Maaswater – via het kanaal van Wessem naar Nederweert, de Noordervaart en een aftakking van de Helenavaart – is de kwaliteit van de beek weer verbeterd. De visstand in de Groote Molenbeek heeft zich weer kunnen herstellen en omvat nu weer een dertigtal verschillende soorten.

Alle mooie en interessante plekken