Petran011 Elsbeemden

Petran011 Elsbeemden

Sevenum

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Goenjeweg, Sevenum
Thema: de Elsbeek en de galg

De 6,5 km lange Elsbeek ontspringt in De Winkel (Maasbree) en mondt uit in de Grote Molenbeek. In het verleden is deze beek ooit gekanaliseerd.

Maar in 2005 is dit gebied opnieuw heringericht en heeft de beek zijn meanderend verloop teruggekregen. In de oude hooilanden (= beemden) aan weerszijden van de beek heeft sindsdien een sterke natuurontwikkeling plaatsgevonden. De natte graslanden, broekbossen en moerassen bezitten een rijke flora en fauna. Er broeden in dit gebied een 67 tal vogelsoorten zoals, de nachtegaal, ijsvogel, waterral en blauwborst. In deze vredige omgeving stond vroeger aan de overkant van het beekdal de galg. Deze stond op een zandheuveltje langs de oude weg van Sevenum naar Helden. Mensen die doodslag of heiligschennis gepleegd hadden werden hier bij de gemeentegrens opgehangen. Per generatie was gemiddeld een inwoner van Sevenum dit droevig lot beschoren. Maar in mei 1637 werden de koster en zijn concubine wegens vrijen in de kerk, abortus en kerkroof tot de strop veroordeeld.

Alle mooie en interessante plekken