‘t Ham

Horst

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Hesselenweg, Horst
Thema: ‘t Ham

Voor de kanalisatie van de Grote Molenbeek was de grondwaterstand in ‘t Ham en het nabij gelegen buurtschap het Broek hoger dan nu. Bij hoogwater stonden de houten bruggen in het Broek onder water.

Voor de kanalisatie van de Grote Molenbeek was de grondwaterstand in ‘t Ham en het nabij gelegen buurtschap het Broek hoger dan nu. Bij hoogwater stonden de houten bruggen in het Broek onder water. Ouders van ‘achter de beek’ droegen dan hun kinderen over de ondergelopen bruggen zodat ze met droge voeten de school in Horst konden bereiken. 
Vlak voor 2000 is de oude beekloop min of meer weer hersteld. Tegelijkertijd is er door het afgraven van een strook langs de beekoever het winterbed breder geworden. Zo kan bij hoge afvoer wateroverlast voorkomen worden. Door deze ingreep is inmiddels een natuurgebied ontstaan met een zeer gevarieerde flora en fauna. In de houtwallen rondom de graslanden komen planten als de hop, lijsterbes, Gelderse roos en kamperfoelie voor. In het beekdal is een beverburcht is al vele jaren bewoond. Tijdens een strenge winterperiode zijn in de omgeving van ‘t Ham de vraatsporen van de bever op boomstammen duidelijk zichtbaar.

Alle mooie en interessante plekken