Petran016 Witveld

Petran016 Witveld

Horst

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Witveldweg, Horst
Thema: Ontginning van het Wytveld

Vanaf dit punt lag vroeger in zuidelijke richting het Witveld, in het dialect het Wiedveld geheten. Het was een vlak heide gebied met veel ondiepe vennen (vliezen).

Omdat het gemeenschappelijk bezit was, kon iedere inwoner naar eigen behoefte van de hei gebruik maken. Schaapherders (schiëpers) en koeherders (koeharten) weiden er hun dieren. Deze herders branden geregeld de oude hei af om vers gras en jonge hei te krijgen. Houtopslag werd gesprokkeld voor brandstof. Het gevolg was een wijde en open ruimte, het Wytveld. Op deze plek vlak bij de Langevense Loop is de ontginning van de vroegere heide begonnen. Vermoedelijk werd hier namelijk al op het eind van de 15e eeuw de kampboerderij de Witveldhoeve gebouwd. Een kamp (of locht) omvat een klein stuk bouwland van enkele hectaren. Zo’n kamp werd door een heg of een houtwal omgeven om het vee buiten te houden. Van de oude Witveldhoeve die in 1934 werd afgebroken, is alleen de waterput nog over gebleven. Deze ligt in de wei achter de nieuwe boerderij.

Alle mooie en interessante plekken