Petran018 Gekkengraaf

Petran018 Gekkengraaf

Grubbenvorst

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Losbaan, Grubbenvorst
Thema: Ontstaan Gekkengraaf

In de periode na de ijstijd had deze omgeving - een vlak zandplateau - een toendra-achtig karakter. Alleen in de zomerperiode ontdooide een dun laagje van de bevroren grond (permafrost).

Dit smeltwater vloeide af in de richting van de Maasvallei. Daardoor ontstond aan de rand van het zandplateau een erosiegeultje dat zich achterwaarts steeds dieper de bodem insneed. Waarschijnlijk al voor 1700 werd vanaf dit ‘droogdalletje’ een sloot gegraven naar de laag gelegen Witvelderheide. Door deze sloot – Gekkengraaf genoemd – ontwikkelde de afwatering in de erosiegeul zich tot een natuurlijke beek. De ontwatering maakte de heide (met zijn vele vennen) droger en meer geschikt voor beweiding door schapen of runderen. Door ondervinding was bovendien gebleken dat daarmee ook de sterfte van dieren door de leverbot kon worden voorkomen. Levensvormen van deze parasiet komen namelijk in stilstaand water voor en kunnen dan maandenlang besmettelijk zijn.

Alle mooie en interessante plekken