Petran024 Aastbroek

Petran024 Aastbroek

Lottum

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Broekhuizerweg, Lottum
Thema: Aastbroek

Het Aastbroek is vernoemd naar de hier op de terrasrand gelegen boerderij Oud Aast. In 1641 werd op deze plek een boerderij gebouwd.

Enige jaren later ontstond er de nodige beroering toen uitkwam dat de dochter des huizes met de knecht vrijde. Dit bracht de consequentie met zich mee dat in 1648 Oud Aast tot de grond toe afbrandde en de knecht spoorloos richting Duitsland was verdwenen. De boerderij werd in 1649 weer volgens het oorspronkelijk bestek herbouwd. Het Aastbroek ligt in een oude stroomgeul van de Maas. Door de relatief lage ligging welt er veel grondwater op van de nabij gelegen hogere dekzandgronden (= kwelwater). Deze laagte wordt ontwaterd door de Aastbeek. Typisch voor de flora van dit gebied zijn kwelindicatoren zoals holpijp, bosbies, adderwortel en dotterbloem. Het is jammer dat door de ruilverkaveling in dit stukje van de Maasvallei de oorspronkelijke perceelafscheiding van meidoornheggen geheel is verdwenen.

Alle mooie en interessante plekken