Petran025 Broekhuizerweerd

Petran025 Broekhuizerweerd

Broekhuizen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Marsstraat, Broekhuizen
Thema: Broekhuizerweerd

In dit oorspronkelijk kleinschalig grasland is in 1996 door kleiwinning een natuurgebied langs de Maas ontstaan. Achter een aangelegde zomerdijk werden twee plassen gegraven.

Ingesneden in het laagterras bleef tussen de twee plassen de oorspronkelijke loop van de Aastbeek gehandhaafd. Tot de bijzondere plantensoorten die zich langs de ooibossen en houtwallen manifesteerden behoren rapunzelklokje, bont kroonkruid en wilde marjolein. In deze nieuw ontstane omgeving wisten zich broedvogels te vestigen als kleine karekiet, ijsvogel en nachtegaal. Ondanks de inzet van grote grazers ontwikkelde de houtvegetatie zich te massaal. Een groot deel van het gebied raakte snel vol gegroeid met wilgenbos. Bij hoog water in de winter vertraagt het wilgenstruweel de doorstroming van het Maaswater in de uiterwaarden. Dit leidt hier bij Broekhuizen tot een waterstandverhoging van 5 cm. Daarom is in 2012 de houtopslag massaal verwijderd.

Alle mooie en interessante plekken