Petran029 Oude Maasarm

Petran029 Oude Maasarm

Meerlo

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Flemingweg, Meerlo
Thema: Oude Maasarm

Deze langgerekte natuurlijke laagte met open water, moerassen, weiden en broekbossen is een oude Maasarm. Hij heeft een lengte van circa 10 km en ligt tussen Ooijen en Wanssum.

Bij hoge waterstanden van de Maas (zoals in 1993 en 1995) kwam dit hele gebied onder water te staan. 
Omdat na 1995 bij Ooijen de rivier door een kade van de Oude Maasarm werd afgesneden, is daar een flessenhals in de waterafvoer ontstaan. Het plan is nu om in de kade een overlaat aan te brengen en tegelijkertijd in de oude Maasarm de capaciteit van de waterberging te verhogen. Daartoe wordt deze oude Maasbedding uitgediept. De oevers van de watergeulen die hierbij ontstaan, krijgen een natuurlijke inrichting met bos, grasland en moeras. Na realisatie van dit project – gepland in 2020 - moet bij een piekafvoer het waterpeil in Ooijen ± 35 cm lager uitkomen. En dat effect moet stroomopwaarts tot Roermond te merken zijn.

Alle mooie en interessante plekken