Petran033 Lollebeek

Petran033 Lollebeek

Tienray

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Diepeling, Tienray
Thema: Lollebeek

P-033

In deze laagte stroomt de Diepe Leng (kleine beekje links) in de grotere Lollebeek. En deze mondt op zijn beurt iets verder op uit in de Grote Molenbeek

Vroeger begon de Lollebeek aan de rand van de Peel, in het Castenray’s Broek. Momenteel is de Lollebeek gekanaliseerd en doorgetrokken tot de Peelkanalen. Door de inlaat van Maaswater via de Peelkanalen kunnen tijdens de zomerdroogte de aanliggende landbouwgebieden beregend worden. De kinderen van het buurtschap de Nieuwenberg werden geregeld bij de stuw in de vlakbij gelegen Grote Molenbeek gewassen. Als zij zich afvroegen waar op de stal dat druipnatte nieuwe kalfje vandaan kwam werd hen ‘uitgelegd’ dat deze ‘mök’ uit de Diepe Leng was getrokken. In het verleden lagen er vooral wei- en hooilanden in dit beekdal die door houtwallen van elkaar waren gescheiden. Het Waterschap Peel en Maasvallei is van plan de Lollebeek weer te laten meanderen en de oevers een natuurlijke inrichting te geven.

Alle mooie en interessante plekken