Petran034 Câselse Pès

Petran034 Câselse Pès

Horst

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Rietweg, Castenray
Thema: Câselse Pès

De kaarsrecht getrokken Lollebeek stroomde voor 1969 als een kronkelend beekje door het moerasgebied van de Câselse Pès.

Uit dit drassig land hadden de inwoners van Castenray jarenlang turf gehaald. Vanwege de hoge waterstand konden maar een paar lagen turf met de schop worden gestoken. Het dieper liggend veen moest met een beugel eruit worden gebaggerd. Zo ontstonden boerenkuilen (ofwel petgaten) die zich tot grotere vennen konden verenigen. Op een eiland in een van die plassen stond een huisje waar ’s winters koek-en-zopie aan schaatsers werd verkocht. Tijdens de ruilverkaveling is de Lollebeek in 1969 verlegd en uitgediept waardoor het grondwaterpeil in de Pès met 75 cm is gezakt. Dit had gevolgen voor de vegetatie: moerasspirea, dotterbloem en gevlekte orchis zijn verdwenen terwijl de vennen zijn dicht gegroeid. Staatsbosbeheer heeft vergevorderde plannen om het moerasbos met zijn oude vennen weer te herstellen.

Alle mooie en interessante plekken