Petran035 Oosterbos

Petran035 Oosterbos

Meterik

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Oosterbosweg, Castenray
Thema: kapelletje bij Wienespláts

In de luwte van het stuifduin de ‘gaele berg’ van de Oosterbos ligt hier met de achterzijde naar de weg toegekeerd ‘Wienespláts’ uit 1715.

In de luwte van het stuifduin de ‘gaele berg’ van de Oosterbos ligt hier met de achterzijde naar de weg toegekeerd ‘Wienespláts’ uit 1715. Vroeger liep aan de voorkant van deze boerderij een veldweg. Langs deze weg stond tegen de bosrand een kapelletje met beelden van St Lucia, St Jan en St Jozef. De veldweg kwam van Castenray, nam hier bij ’Wienespláts’ een bocht en liep langs het bos over de Vliegert (= land waar zand in waait) richting het Schoor in Leunen. Tot 1929 had Castenray nog geen eigen kerkhof. Tot die tijd werden de overledenen via deze veldweg, en daarom ook wel lijkweg genoemd, naar het kerkhof van Venray gebracht. Naderhand raakte de lijkweg in onbruik en kwam zelfs te vervallen. Jarenlang stond het kapelletje verloren in het struikgewas van de bosrand, totdat in 1992 werd besloten het kapelletje te verplaatsen. Het staat nu circa 300 meter naar het westen, op de hoek bij het kruispunt van de Lollebeekweg met de Oosterbosweg.

Alle mooie en interessante plekken