Petran037 Oostrumsche beek

Petran037 Oostrumsche beek

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Steegse Peelweg, Ysselsteyn
Thema: Oostrumsche Beek

De Oostrumsche Beek ontspringt in de Peel en gaat stroomafwaarts langs Veulen, Leunen, en Oostrum om uiteindelijk bij Geysteren in de Maas uit te monden.

Deze beek is in de EHS (ecologische hoofdstructuur) opgenomen om zo een natuurlijke verbindingzone te vormen tussen de natuurgebieden die in haar stroomgebied liggen. Het waterschap heeft de gekanaliseerde beek op vele plaatsen weer een meanderende bedding teruggeleid. Door het kronkelend verloop is de watercapaciteit van de beek toegenomen en wordt het water geleidelijker afgevoerd. Tegelijkertijd is er op de walkanten ruimte gemaakt voor spontane natuurontwikkeling. Hierdoor zijn er langs de beek schitterende plekjes ontstaan waar nu hazen, konijnen, reeën en vossen voorkomen. En de uitbundige oevervegetatie kent hier o.a. soorten als de blaartrekkende boterbloem, en watermunt. Door dit natuurherstelplan is het eenvormig agrarisch landschap interessanter en gevarieerder geworden.

Alle mooie en interessante plekken